СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
Приета с Решение № 717 по Протокол № 71 от 6.11.2014 г., изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г., изм. и доп. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТА