СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


Приета с Решение № 950 по Протокол № 120 от 11.10.2007 г. като Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Столичната община, Загл. изм. - Решение № 135 по Протокол № 8 от 13.03.2008 г.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТА