СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приета от Столичния общински съвет с Решение № 772 по Протокол № 54 от 17.12.2009 г. - обявено на 28.12.2009 г., изм. с Решение № 371 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТА