СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приета с Решение No 23 по Протокол No 4 от 20.12.2007 г., изм. и доп. с Решение No 83 по Протокол No 10 от 23.02.2012 г., Решение No 481 по Протокол No 25 от 27.09.2012 г., Решение No 2 по Протокол No 55 от 23.01.2014 г., Решение No 552 по Протокол No 67 от 11.09.2014 г.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТА