СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приета с Решение No 8 по Протокол No 28 от 12.05. и 13.05.1993 г., изм. и доп. - Решение No 4 по Протокол No 39 от 22.12.1993 г., Решение No 11 по Протокол No 51 от 27.07. и 28.07.1994 г., Решение No 254 по Протокол No 24 от 22.07.2004 г., изм. с Решение No 507 по Протокол No 33 от 25.11.2004 г., в сила с Решение No 695 по Протокол No 78 от 2.12.2010 г., изм. с Решение No 170 по Протокол No 86 от 31.03.2011 г., изм. с Решение No 8299 от 6.07.2015 г. по адм. дело No 11791/2014 г. на Върховния административен съд

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТА