СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
Приета с Решение № 5 по Протокол № 46 от 18.12.2002 г. на Столичен общински съвет, изм. и доп. с Решение № 315 по Протокол № 57 от 7.08.2003 г., отменена в частта, отнасяща се за придобиване, притежание и отглеждане на животни - домашни любимци с Решение № 379 по Протокол № 92 от 23.06.2011 г. 

Столичен инспекторат работи само в частта РАЗДЕЛ III - СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ 

ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДЕЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ И ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ/ КОМПЕТЕНЦИИ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
Приета с Решение № 717 по Протокол № 71 от 6.11.2014 г., изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г., изм. и доп. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


Приета с Решение № 950 по Протокол № 120 от 11.10.2007 г. като Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Столичната община, Загл. изм. - Решение № 135 по Протокол № 8 от 13.03.2008 г.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приета от Столичния общински съвет с Решение № 772 по Протокол № 54 от 17.12.2009 г. - обявено на 28.12.2009 г., изм. с Решение № 371 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТА