logoSO

logoSi

    Контрол по паркирането

    Към 31.12.2016г. на територията на Столична община са установени като ИУМПС 8442 автомобила, на които са поставени стикер-предписания за доброволно преместване от терените общинска или държавна собственост. При извършваните последващи проверки е констатирано премахването на 4847 …Виж повече ...
    СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ 2019 | Дизайн и разработка: Comtechsys