so logo new

logoSi

    Административно и информационно обслужване

    Функции на сектор „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И КВАЛИФИКАЦИЯ“: Подпомага дейността на директора на Столичен инспекторат на Столична община при управление на човешките ресурси. Изготвя и актуализира длъжностни и поименни разписания, съобразени с Класификатора на длъжностите в администрац…Виж повече ...