Стажове в Столичен инспекторат към Столична община

В Столичен инспекторат към Столична община се провеждат стажове за български студенти, обучаващи се в университети в България и в чужбина. Стажовете могат да се извършват, както на място в Столичен инспекторат, така и виртуално с помощта на информационните технологии.

Професионалните направления са съобразени с дейността на Столичен инспекторат- „Екология“, „Ветеринарна медицина“, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Право“, „Администрация и управление“ и др. в зависимост от актуалната необходимост и възможност за приемането на стажанти.

За актуална информация за предлагани стажантски позиции, моля следете портала на Министерски съвет – http://staj.government.bg.

 

Актуални стажантски позиции

 „Администрация и управление“- 1 бр.

Обявата е валидна от 26.02.2019 г. до 10.03.2019 г. В този период може да кандидатствате през портала на Министерски съвет http://staj.government.bg. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Учебният стаж ще се проведе от 18.03.2019 г. до 19.04.2019 г.