Стажове в Столичен инспекторат към Столична община

В Столичен инспекторат към Столична община се провеждат стажове за български студенти, обучаващи се в университети в България и в чужбина. Стажовете могат да се извършват, както на място в Столичен инспекторат, така и виртуално с помощта на информационните технологии.

Професионалните направления са съобразени с дейността на Столичен инспекторат- „Екология“, „Ветеринарна медицина“, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Право“, „Администрация и управление“ и др. в зависимост от актуалната необходимост и възможност за приемането на стажанти.

За актуална информация за предлагани стажантски позиции, моля следете портала на Министерски съвет – http://staj.government.bg.

 

Актуални стажантски позиции

В Столичен инспекторат се откриват 5 свободни стажантски позиции за български студенти с професионална насока:

  • „Архитектура, строителство и геодезия“- 1 бр.
  • „Биологически науки“- предпочитана специалност „Екология“- 1 бр.
  • „Ветеринарна медицина“- 1 бр.
  • „Право“- 1 бр.
  • „Администрация и управление“- 1 бр.

Обявата е валидна от 07.08.2018 г. до 17.08.2018 г. В този период може да кандидатствате през портала на Министерски съвет http://staj.government.bg. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Учебният стаж ще се проведе от 23.08.2018 г. до 28.09.2018 г.