От 14 до 16 април на територията на Столична община инспектори от сектор "Контрол на замърсяване от строителството" са проверили 25 обекта. По Наредбата за чистотата инспекторите са съставили 4 акта и 11 констативни протокола, на място са наложили 15 глоби по 10 лв. (за маловажни нарушения).
Една от последните проверени е фирма за рекултивация, на която са съставени 2 акта за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци в район "Кремиковци".

Проверките при последващ контрол показват, че нарушенията намаляват вследствие на наложените глоби. Изключение от общото правило прави фирмата, която строи голям магазин в кв. "Младост" 4. От декември 2014 г. до сега на техническия ръководител на обекта са съставени 8 акта, 4 констативни протокола, наложени са 100 лв. с квитанции за замърсяване на околната среда.

Проверките продължават.

Днес на 15 април, 2015 г. екип на Общинска полиция и Столичен инспекторат извършиха съвместни проверки за неправилно паркиране в район „Красно село" в пространството около Софийски Районен съд на бул. „Цар Борис III" в локалното платно. Резултатите от проверката са : 27 броя съставени констативни протоколи с предписания, 1 фиш и един автомобил принудително преместен на наказателен паркинг.

Съвместните проверки продължават.

Фирмите-изпълнители, които имат сключен договор със Столична община за лятно почистване и зимно поддържане, изпълняват дейност миене в райoните на София по график.

На 14 април 2015 г. фирмите миха улици и булеварди в районите "Лозенец", "Изгрев", "Сердика", "Красно село" и "Нови Искър"

Някои от улиците, които ще се мият на 15 април 2015 г. вечерта. са: бул. "Христо Ботев", бул. "Прага", пл. "Македония" (р-н "Красно село"), ул. "Индустриална", ул. "Заводска", ул. "Каменоделска", ул. "К. Стоилов" (р. "Сердика"); ул. "Искърско дефиле" (р-н "Нови Искър"). Екипите ще работят след 20:00 часа, за да се избегне затруднение на движението.

Столичен инспекторат извършва контрол за сроковете и качеството на дейността.

На 9 април приключи първият етап от кампанията "Пролетно почистване 2015". От 25 март, когато стартира почистването на София, до момента със спонсорска техника са почистени 47 нерегламентирани сметища на територията на Столична община. Събрани и извозени са общо 3506 тона отпадъци (от нерегламентирани сметища и едрогабаритни отпадъци) и близо 91 тона биоразградими отпадъци (трева, клони, листа, храсти и др).
В първия етап от кампанията са се включили над 7600 доброволци. Засадени са над 1500 растения и дървета.

От 16 май до 22 май 2015 г. е вторият етап от Пролетното почистване на София под надслов "За едно по-чисто лято". Целта е повече доброволци да се включат в почистването на своето населено място и да бъдат съпричастни към опазването и поддържането му. Информация за кампанията може да получите на тел. 937 75 02 и на място в Районните инспекторати. Подробни указания за кампанията може да намерите и на сайта http://spring.inspectorat-so.org/

Информация за I етап от за кампанията по пролетното почистване - 2015 г. под надслов „Великденско почистване на града ни"

 Граждани, фирми, учреждения,институции, ведомства, неправителствени организации, клубове и др. 7 632 доброволци
 Техника участвала в почистването: ♦ 393 бр. специализирани машини, от тях:
♦ 321 бр. на фирми - изпълнители
♦ 72 бр. на спонсорски фирми
 Фирми -спонсори, предоставили техника - дарение 58 броя
 Транспортирани отпадъци до депо «Враждебна» ♦ ЕГО - 1 814,040 т
♦ От нерегл. сметища - 1 691,890 т
♦ ОБЩО: 3 505, 930 т
 Нерегламентирани сметища ♦ регистрирани - 106 броя
♦ почистени със спонсорска техника - 43 броя
 Почистени нерегламентирани сметища в районите: «Възраждане», «Подуяне», «Красна поляна», «Надежда»,»Слатина», «Искър»,» Нови Искър», «Панчарево»
 Транспортирани биоразградими отпадъци-зелени / клони/ до инсталация- «Хан Богров» 90, 875 тона
 Засадена растителност / цветя, нискостеблени храсти, дървета / в междублокови простванства, градинки, детски площадки, общински зелени площи 1 536 броя
 Измити булеварди и улици, площади / от фирми - изпълнители / 217 бр. – 1 864, 978 дка и територията около 24 бр. храмове /църкви/
 Залесяване с дървета:
- територията на Парк «Врана»
- ж.к «Люлин»- бул. «Царица Йоана», бул. «Сливница»,
- р-н «Красна поляна» -Западен лесопарк
- р-н «Връбница»,
«Надежда»,»Подуяне», «Нови Искър»
352 бр.

Столичен инспекторат пожелава светли празници и нека пазим града ни чист и приветлив!