Инж.Румянка Манова и инж. Николай Кючуков взеха участие в „Осмата национална конференция по пътища с международно участие " в гр. Несебър.

Конференцията беше открита от Министъра на МРРБ Лиляна Павлова, инж. Лазар Лазаров, председател на управителният съвет на АПИ, проф.д-р. инж.Николай Михайлов - ръководител катедра „Пътища" в УАСГ и проф.д-р. инж. Красимир Петров - ректор на УАСГ. доклади :  На конференцията доклади изнесоха арх. Петър Диков, доц. д-р. инж. Отакар Вакин - ТУ Чехия, инж. Жанет Цьош - ТУ Дрезден, проф. д-р. инж. Фромут Велнер - ТУ Дрезден.

008004055093 1

Доклад пред участниците на конференция на тема „Иновативни технологии, използвани при зимното поддържане на пътища на територията на Столична община" беше изнесен от инж. Николай Кючуков от Столичен инспекторат.

Представени бяха и теми: „Тенденции в производството на пътните настилки прилагани в пътната мрежа на Югоизточна Европа, „Повишена сигурност и иновации в еластичните предпазни огради", Полимер модифицирани асфалтови смеси чрез директно добавяне в смесителя", „Носещата способност на анкерите в сеизмични условия" и др.

063 1

 

Лично проф.д-р. инж.Николай Михайлов - ръководител катедра „Пътища" в УАСГ изпрати благодарствено писмо до Столичен инспекторат за приноса на колегите към конференцията. Пълният текст на  писмото можете да прочетете тук.

 

 

 

Вече над 300 електрически стълба са боядисани с вълшебна боя

vylshebna boqСтоличен инспекторат започна инициативата за защита на електрически стълбове със специална антиплакатна боя преди три години по време на традиционното Пролетно почистване на София. Дейността вече не е кампанийна, а се прави всяка седмица на предварително избрани места, които представляват интерес за нарушителите. Целта е предпазените от налепване с афиши и листовки съоръжения да стават все повече.

До сега по този начин са обработени над 300 различни по вид и размери стълбове по централните софийски улици, които са били обект на посегателство от страна на хората, които разлепват рекламни материали. Боядисани със специалната боя са стълбове по бул. „Васил Левски", бул. „Цар Освободител", ул. „Ген. Гурко", пл. „Патриарх Евтимий", пространството пред Национален стадион „Васил Левски", бул. „Княгиня Мария Луиза", ул. „Екзарх Йосиф".
Изпълнението на действията по почистване на стълбовете и нанасянето на продукта се прави от служители на „Улично осветление" АД и „Столичен електротранспорт" ЕАД.

Ежедневните наблюдения от страна на служители на Столичен инспекторат на описаните места към момента доказват ефективността на приложения иновативен начин за превенция срещу подобен род замърсяване. До сега няма констатиран нито един случай на последващо залепване на афиш, плакат или листовка върху място, обработено с антиплакатната боя.

Новият метод прави градската среда много по-приветлива и чиста. Освен това пести средства, които иначе биха били изразходвани за почистване на въпросните места след всяко ново лепене на рекламни материали. В Наредбата за поддържането и опазването на чистотата и управлението на отпадъците на територията на СО, както и в Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО, лепенето извън предвидените за целта места е квалифицирано като нарушение. Налагането на административни санкции, спрямо установени лица, които извършват неправомерно разпиляване на афиши и плакати обаче, не задължава по никакви начини същите лица да почистят вече замърсените от тях пространства.

И ако в началото на инициативата преди три години се използваше чешката технология, днес вече имаме и български вариант на „антиплакатната боя". Материалите в необходимите количества и цветове след предварително направена заявка се произвеждат в българското предприятие „Лакпром" - Световрачене. Цената на боята е равна на тази на сребърния феролит, който традиционно се използва при необходимост от боядисване или пребоядисване на стълбове в София. Феролитът обаче не притежава тези специални свойства, характерни за антиплакатната боя.

Прилагането на подобни превантивни дейности за защита на елементи от градския екстериор е практика в редица европейски градове. Примери за това са Париж, Прага, Бърно, Братислава, Барселона и други. В България с антиплакатна боя превантивно са боядисани стълбове и други съоръжения в градовете Бургас, Пазарджик, Панагюрище и Сливен.

 bioНапомняме на гражданите, че във връзка с настъпилия есенен сезон генерираните зелени отпадъци от техните дворни места могат да се поставят в определените за тази цел места. Огражданията се намират в следните райони:

- район "Витоша" -  кв. "Бояна", ул. "Беловодски път", старото обръщало на автобус № 63 и в кв. "Симеоново" на пл. "Виктория";

- район "Панчарево" - с. Горни Лозен, ул. "Кайгана" и ул. "Съединение" до трафопоста; с. Долни Лозен - ул. "В. Левски"  и ул. "Иван Пешев" срещу № 32;

- район "Овча купел" - кв. "Горна баня" до моста на Донуз дере.

Статистиката показва, че за един месец от тези места се събират от 80 до 100 тона чисти зелени отпадъци, които се транспортират до инсталацията за биоотпадъци "Хан Богров" за производство но компост.

 

 

При текущ контрол в район "Люлин", 3-ти микрорайон на улиците "Г. Дражев" и " Матей Преображенски" инспекторите установиха замърсяване на прилежащите територии от търговци на грозде. Инспекторите извършиха проверки за спазване на разпоредбите на Столична община, както за реда  и условията за извършване на търговска дейност, така и за спазване на чистотата.

Съставени бяха 5 акта за извършено административно нарушение по Наредбата за управление на отпадъците и поддържане на чистотата - чл.67, ал.3, както и 2 броя констативни протоколи с предписания за предоставяне на разрешителни документи за извършване на търговска дейност на открито.

Проверките продължават.

От 5 октомври 2015 г. Столичен инспекторат започна проверка на всички 12 фирми, с които Столична община има сключени договори за зимно почистване и поддържане. Според договорите фирмите трябва да осигурят минимум 220 машини специализирана техника.

На една от проверките присъстваха и.д. кмет на София Мария Бояджийска и директорът на Столичен инспекторат инж. Веска Георгиева.

snegorini proverka2015-1snegorini proverka2015

При извършените досега проверки Столичен инспекторат е установил, че преоборудването на почистващата техника е започнало. Паралелно с техниката се подготвят и се доставят реагентите за разпръскване и се извършва оборудване на машините с датчици, така че да могат да функционират и да се контролират през GPS системата.
snegorini proverka2015-3snegorini proverka2015-2

По новите договори се изисквa и осигуряване на нови машини и техника за зимно поддържане, механизирано почистване на тротоари, площади и алеи, техника за събиране на шума, метене, миене и дезинфекция на контейнерите за отпадъци. Освен това в новите договори са предвидени и значително по-високи санкции от досегашните за фирмите при неизпълнение.