Почистване от гвардейците

 Днес на 17 април, доброволци от Национална гвардейска част се включиха в почистването на столицата.

Гвардейците извършиха оборки в пространството срещу бл. 523 и 525 в район "Люлин" - 5 част. Почистени бяха и прилежащите площе между бул. "Д-р П. Дертлиев" и ул. "Филиповско шосе".

От 2008 г. до настоящи момент на територията на Столична община са установени като ИУМПС (излезли от употреба моторни превозни средства) 6065 автомобила, които са били на терени общинска и/или държавна собственост. На същите са поставени стикер-предписания за доброволно преместване.
При извършваните последващи проверки е констатирано доброволното премахване на 3866 ИУМПС, а 127 бр. са минали годишен технически преглед, с което е отпаднал критерият за определянето им като ИУМПС.
Фирмите, с които Столична община има сключен договор, след получаване на заявка принудително са преместили на площадка за временно съхранение 463 ИУМПС.

ИУМПС означава автомобилът:

- да няма или да е със ДК №;

- да не е минал годишен технически преглед повече от 2 г. от датата, на която е трябвало да мине.

Фирмите-изпълнители, които имат сключен договор със Столична община за лятно почистване и зимно поддържане, изпълняват дейност миене в райoните на София по график.

На 17 април 2015 г. фирмите ще мият в районите: "Слатина" (ул. "Братован", ул. "Р. Войвода"); "Подуяне" (ул. "Ж. Дюкло", ул. "Б. Магесник"); улици в "Кремиковци" и "Изгрев".

Столичен инспекторат извършва контрол за сроковете и качеството на дейността.

На 16 април фирмите-изпълнители, които имат сключен договор със Столична община за лятно почистване и зимно поддържане, мият улици в районите: "Слатина" (ул. "Галилео Галилей", ул. "Христо Чернопеев" и др.), "Подуяне" (ул. "Жак Дюкло", ул. "Боян Магесник") и "Изгрев" (ул. "Крум Кюлявков", ул. "Владимир Трендафилов").

Столичен инспекторат извършва контрол за сроковете и качеството на дейността.

От 14 до 16 април на територията на Столична община инспектори от сектор "Контрол на замърсяване от строителството" са проверили 25 обекта. По Наредбата за чистотата инспекторите са съставили 4 акта и 11 констативни протокола, на място са наложили 15 глоби по 10 лв. (за маловажни нарушения).
Една от последните проверени е фирма за рекултивация, на която са съставени 2 акта за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци в район "Кремиковци".

Проверките при последващ контрол показват, че нарушенията намаляват вследствие на наложените глоби. Изключение от общото правило прави фирмата, която строи голям магазин в кв. "Младост" 4. От декември 2014 г. до сега на техническия ръководител на обекта са съставени 8 акта, 4 констативни протокола, наложени са 100 лв. с квитанции за замърсяване на околната среда.

Проверките продължават.