От 7 до 9 февруари 2015 г. служители на Столичен инспекторат наложиха 290 броя глоби заради непочистен сняг. Проверките се извършват във всичките 24 района на Столична община.

Ползвателите на недвижими имоти имат задължение да предприемат необходимите мерки за почистване от сняг, лед и ледени висулки на прилежащите територии към ползваните площи или части от тях (тротоари, входове и изходи, паркинги, гаражи, подстъпи към сградите и т.н.).

Проверките продължават!

Напомняме на гражданите, че снегът не трябва да се струпва в стволовете на дърветата и/или да се изхвърля на уличните платна. Добре е да се струпва на купчини в края на тротоара или на други места, в близост до дъждоприемни шахти.

На територията на София към настоящия момент има 259 работещи строителни обекта.

Днес при проверки от Столичен инспекторат са съставени актове за установени административни нарушения по наредбата за опазване на чистотата- за замърсяване  на пътната мрежа, мръсна ходава част на товарните автомобили и такива, които се движат без чергила. на обекти в районите - Младост, Слатина, Изгрев и Студентски. Наказтелните постановления по актовете са в размер до 2000 лв.

Проверките продължават.

От 19 януари 2015 г. служители на Столичен инспекторат, Общинска полиция и Център за градска мобилност провеждат масирани проверки за неправилно паркирани автомобили на територията на район "Лозенец". До 23 януари принудително са преместени на специализирани паркинги 132 автомобила. Те са били паркирани върху тротоарите на улиците „Бигла", „Кораб планина", „Галичица", „Плачковица", „Димитър Хаджикоцев", „Персенк". За същото нарушение са съставени 124 констативни протокола. 42-ма водачи са глобени на място.
Проверките продължават.

На 13 януари 2015 г. започна почистване на дъждоприемни шахти и решетки по уличната мрежа в София. Екипите работиха в район "Слатина" по бул. "Шипченски проход". Дейностите по почистване се извършват съвместно от екипи на фирмите, ангажирани с почистването на града и "Софийска вода" АД.
На 14 януари ще се почистват шахти в район "Люлин" на бул. "Джавахарлал Неру".

Инспекторите от сектор "Контрол на търговската дейност" установиха при ивършени проверки, че все още има търговци, които се възползват от издадените им разрешителни  да продават на открито коледни и новогодишни украси само за определен период и само с такива стоки.

Такива нарушения са установени в централната градска част от лица, които извършват търговия на открито със разрешителни след установения срок, само че вече с промишлена стока.

До настоящия момент са съставени три акта за установяване на административно нарушение (чл. 26 , ал.1 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност) на такива търговци и са наложени три глоби на място за маловажни нарушения.

Проверките продължават.