Граждани от район "Искър" изказват своята огромна благодарност чрез своя домоуправител към старши инспектор Мария Бояджиева за оказаното съдействие за облагородяване на междублоковото пространство на ул."Обиколна".

От район "Красна поляна" живущите от блок 102 благодарят лично на директора на Столичен инспекторат инж.Веска Георгиева и на началника на Общинска полиция - Стефен Стефанов за това, че се намери трайно решение да не се паркира на тротоара пред блока.

По време на дейността от 7.30 ч. до 16.30 ч. се забранява движението, престоят и паркирането на посочените в графика улици. За същия времеви период ще бъдат закривани участъците от Синя и Зелена зона и „Служебен абонамент".
Молим собствениците и водачи на ППС доброволно да преместят автомобилите си в интервала от 7.30 ч. до 16.30 ч., за да може миенето да се извършва по-бързо и качествено. Оставените в съответните зони автомобили ще бъдат принудително премествани на съседни улици.
Разчитаме на съдействието на всички граждани, за което Ви благодарим!


Столичен инспекторат извършва контрол за сроковете и качеството на дейността.

 

График за миене на улиците от 1 до 5 юли 2015 г.
01.07.2015
бул."Генерал М.Д.Скобелев" - от бул."Прага" до пл."Руски паметник"
ул."Св.Иван Рилски" - от бул."Генерал М.Д.Скобелев" до бул."Христо Ботев"
ул."Люлин планина" - от бул."Генерал М.Д.Скобелев" до ул."20-ти Април"
ул."Лайош Кошут" - от бул."Генерал М.Д.Скобелев" до бул."Христо Ботев"
ул."20-ти Април" - от бул."Христо Ботев" до бул."Македония"
ул."Ивайло" - от бул."Христо Ботев" до бул."Македония"
бул."Христо Ботев" - нечетни номера - от бул."Генерал М.Д.Скобелев" до бул."Македония"
бул."Македония"- нечетни номера - от пл."Руски паметник" до бул."Христо Ботев"


02.07.2015
бул."Генерал М.Д.Скобелев" - от пл."Руски паметник" до ул."Добруджански край"
бул."Македония"- четни номера - от пл."Руски паметник" до бул."Христо Ботев"
ул."20-ти Април" - от бул."Македония" до ул."Добруджански край"
ул."Григор Пърличев"
ул."Владайска" - от бул."Генерал М.Д.Скобелев" до ул."Ивайло"
ул."Дамян Груев" - от бул."Генерал М.Д.Скобелев" до ул."Ивайло"

03.07.2015
ул."Ивайло" - от бул."Македония" до ул."Добруджански край"
ул."Владайска" - от ул."Ивайло" до бул."Христо Ботев"
ул."Дамян Груев" - от ул."Ивайло" до бул."Христо Ботев"
бул."Христо Ботев" - от пл."Македония" до ул."Позитано"
ул."Тодор Бурмов"
ул."Димитър Трайкович"

04.07.2015
бул. „Христо Ботев" - от бул. „П. Евтимий" до ул. „Парчевич"
бул. „П. Евтимий" - от бул. „Христо Ботев" до бул. „Витоша"
ул. „Неофит Рилски" - от бул. „Христо Ботев" до бул. „Витоша"
ул. „Хан Аспарух" - от бул. „Христо Ботев" до бул. „Витоша"
ул. „Цар Самуил" - от бул. „П. Евтимий" до ул. „Парчевич"
ул. „Княз Борис I" - от бул. „П. Евтимий" до ул. „Парчевич"
ул. „Цар Асен" – от бул. „П. Евтимий" до ул. „Парчевич"


бул. „Христо Ботев" - от ул. „Парчевич" до ул. „Солунска"
ул. „Парчевич" - от бул. „Христо Ботев" до бул. „Витоша"
ул. „Уилям Гладстон" - от бул. „Христо Ботев" до бул. „Витоша"
ул. „Ивайло" - от бул. „Христо Ботев" до ул. „Цар Самуил"
ул. „Узунджовска" - от ул. „Княз Борис I" до бул. „Витоша"
ул. „Цар Самуил" - от ул. „Парчевич" до ул. „Солунска"
ул. „Княз Борис I" - от ул. „Парчевич" до ул. „Солунска"
ул. „Цар Асен" - от ул. „Парчевич" до ул. „Солунска"

05.07.2015
бул. „Христо Ботев" - от ул. „Солунска" до ул. „Алабин"
ул. „Солунска" - от бул. „Христо Ботев" до бул. „Витоша"
ул. „Цар Самуил" - от ул. „Солунска" до ул. „Алабин"
ул. „Княз Борис I" - от ул. „Солунска" до ул. „Алабин"
ул. „Цар Асен" - от ул. „Солунска" до ул. „Алабин"
ул. „Бистрица" - бул. „Христо Ботев" до ул. „Цар Самуил"
ул. „Кърниградска" - от ул. „Княз Борис I" до бул. „Витоша"
ул. „Иван Денкоглу" - от ул. „Цар Самуил" до бул. „Витоша"
ул. „Лавеле" - от ул. „Иван Денкоглу" до ул. „Алабин"

пл. „Македония"
бул. „Христо Ботев" - от ул. „Алабин" до ул. „Позитано"
ул. „Алабин" - от бул. „Христо Ботев" до бул. „Витоша"
ул. „Цар Самуил" - от ул. „Алабин" до ул. „Три уши"
ул. „Княз Борис I" - от ул. „Алабин" до ул. „Позитано"
ул. „Лавеле" - от ул. „Алабин" до ул. „Позитано"
пл. „Позитано"
ул. „Волга" - от ул. „Три уши" до ул. „Позитано"

На този ден църквата чества паметта на двамата Христови апостоли - Петър и Павел - ревностни разпространители на християнството, изтърпяли много страдания и гонения и са наречени "първовърховни престолници и вселенски учители.В народния календар Петровден съвпада с времето на жътвата и на него се работи, обикновено през първата половина на деня.

Честито на всички, които празнуват имен ден!

Екипи на Консорциум „Титан София Център 1" ДЗЗД и Консорциум „Щрабаг Умвелтсървиз"ДЗЗД ще мият улици по карета на територията на Столична община в районите: „Красно село", „Триадица - център", „Възраждане", „Оборище" и „Средец" в периода от 01.07 – 23.07.2015 г.

По време на дейността от 7.30 ч. до 16.30 ч. се забранява движението, престоят и паркирането на улиците, попадащи в съответните зони /карета/.
За същия времеви период ще бъдат закривани участъците от „Синя/Зелена/ зони" и „Служебен абонамент", а гражданите ще бъдат уведомявани предварително чрез листовки и електронните сайтове на Столичен инспекторат и Столична община.
Консорциум „Титан София Център 1" ДЗЗД и Консорциум „Щрабаг Умвелтсървиз"ДЗЗД ще осигури поставянето на съответните знаци за временна организация на движението в съответствие със съгласувания график.
По време на лятното миене ще бъде осигурен авариен екип на „Софийска вода", който да работи при възникване на проблеми с оттичане на отпадните води в дъждоприемните шахти.
Фирмите "БТК-VIVACOM" АД, "Топлофикация-София" АД, "ЧЕЗ Разпределение България" АД, "Улично осветление" ЕАД се задължават да окажат съдействие и своевременно да отстранят проблемите по шахтите, настилките, тротоарите и пътните платна в същия период, съобразно своите правомощия.
Преди измиване на каретата, Центърът за градска мобилност ще направи преглед на всички свои съоръжения и ще отстрани повредите.
В този интервал от време собствениците и водачи на ППС, следва доброволно да преместят автомобилите си в съседни улици, с цел качествено извършване на дейността. Непреместените от собствениците автомобили ще бъдат принудително преместени на свободни места в съседни улици.

Разчитаме на съдействието на гражданите на столицата, за което им благодарим!

Столичен инспекторат извършва контрол за сроковете и качеството на дейността.