По време на дейността от 7.30 ч. до 16.30 ч. се забранява движението, престоят и паркирането на посочените в графика улици. За същия времеви период ще бъдат закривани участъците от Синя и Зелена зона и „Служебен абонамент".
Молим собствениците и водачи на ППС доброволно да преместят автомобилите си в интервала от 7.30 ч. до 16.30 ч., за да може миенето да се извършва по-бързо и качествено. Оставените в съответните зони автомобили ще бъдат принудително премествани на съседни улици.
Разчитаме на съдействието на всички граждани, за което Ви благодарим!
Столичен инспекторат извършва контрол за сроковете и качеството на дейността.

График за миене на улиците от 20 до 23 юли 2015 г.

20.07.15
ул. „Цар Калоян" - от ул. „Алабин" до ул. „Съборна"
ул. „Позитано" - от бул. „Витоша" до ул. „Леге"
ул. „Съборна" - от пл. „Св. Неделя" до ул. „Леге"
ул. „Леге" – от ул. „Алабин" до Президентството

ул. „Княз Ал. I" - от ул. „Граф Игнатиев" до бул. „Цар Освободител"
ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" - от ул. „Леге" до ул. „Дякон Игнатий"
ул. „Съборна" – от ул. „Леге" до ул. „Княз Ал. I"

21.07.15
ул. „Стефан Караджа" - от ул. „Дякон Игнатий" до ул. „Г. С. Раковски"
ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" - от ул. „Дякон Игнатий" до ул. „Георги Бенковски"
ул. „Иван Вазов" - от ул. „Дякон Игнатий" до ул. „Георги Бенковски"
ул. „Славянска" - от ул. „Дякон Игнатий" до ул. „Г. С. Раковски"
ул. „Аксаков" - от ул. „Дякон Игнатий" до ул. „Г. С. Раковски"
ул. „Кузман Шапкарев" - от ул. „Стефан Караджа" до Народен театър „Иван Вазов"
ул. „Георги Бенковски" - ул. „Иван Вазов" до бул. „Цар Освободител"

ул. „Луи Леже" - от ул. „Граф Игнатиев" до ул. „Стефан Караджа"
ул. „Стефан Караджа" - от ул. „Г. С. Раковски" до ул. „6-ти Септември"
ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" - от ул. „Г. С. Раковски" до ул. „6-ти Септември"
ул. „Иван Вазов" - от ул. „Г. С. Раковски" до ул. „6-ти Септември"
ул. „Славянска" - от ул. „Г. С. Раковски" до ул. „6-ти Септември"

22.07.15
ул. „Мальовица" - от ул. „Граф Игнатиев" до ул. „Ген. Паренсов"
ул. „Цар Шишман" - от ул. „Граф Игнатиев" до ул. „Ген. Йосиф Гурко"
ул. „Ген. Паренсов" - от ул. „6-ти септември" до бул „Васил Левски"
ул. „Юрий Венелин" - от ул. „Цар Шишман" бул „Васил Левски"

23.07.15
ул. „Цар Шишман" - от ул. „Ген. Йосиф Гурко" до ул. „Славянска"
ул. „Иван Вазов" - от ул. „6-ти септември" до бул „Васил Левски"

ул. „Добруджа" - от ул. „Славянска" до ул. „Аксаков"
ул. „Цар Шишман" - от ул. „Славянска" до пл. Народно събрание
ул. „Ф. М. Достоевски" - от ул. „Славянска" до ул. „Хаджи Димитър"
ул. „Аксаков" – от ул. „6-ти септември" до бул „Васил Левски"
ул. „Хаджи Димитър" - от ул. „Цар Шишман" до бул „Васил Левски"

Справка за санкционната дейност на инспекторите от Столичен инспекторат на 19 юли.

Днес, на 19 юли 2015 г. при извършени проверки от инспекторите, най - много нарушители бяха констатирани в  районите "Красно село", "Младост", "Витоша" и "Връбница" за неправрилно паркиране. Инспекторите съставиха общо за всички райони 57 констативни протокола с предприсания и издадоха 3 фиша в районита "Люлин" и "Изгрев" по Наредбата за организация на движението на територията на Столична община и 10 броя глоби на място. За извършване на търговска дейност без разрешителни документи бяха съставни 15 констативни протокола и наложени глоби на място като най - много нарушители бяха констатирани в районите " Средец", "Възраждане", "Триадица" и "Младост", както и бяха наложени  96 броя глоби на място и 15 съставени констативни протокола.

З нарушения на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на  чистотата на столицата имаше  в районите "Лозенец" и "Банкя", за което  нарушителите  получиха своите санкции. ( 13 броя глоби и 4 констативни протокола с прадписания)

Проверките продължават.

 

Днес, 18 юли 2015 г. инспекторите установиха най - много нарушения на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община.

Съставени са 20 броя глоби на място като най- много нарушители са констатирани в райните "Тридица", "Средец", "Надежда" , "Илинден" и "Люлин". Нарушенията са за извършване на търговска дейност на открито  без разрешителни документи.

3 фиша, 20 констативни протокола с предписания 10 глоби на място са съставени за нарушения на Наредбата за организация на движението като най- много нарушители имаше в районите "Младост", "Изгрев", "Панчарево" и "Витоша".

20 констативни протокола с предписания са съставени по Наредбата за  управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата  в районите "Студентски", "Витоша" и "Нови Искър".

Проверките продължават.

Днес, 18 юли 2015г. инспектори от Столичен инспекторат наложиха 13 глоби (3 фиша и 10 глоби на място) по Наредбата за организация на движението на ул. „Незабравка“ (входа на Борисовата градина) район „Изгрев“.

Водачите на моторните превозни средства, които нарушиха чл. 28 ал.1 т.7, а именно, че се забранява движение, престой и паркиране на ППС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски ясли, детски градини и училища, получиха своите санкции. Инспекторите съставиха 3 фиша и наложиха 10 глоби на място.

Столичен инспекторат, РИОСВ -София  и представител на Районната администрация извършват съвместни проверки на обекти , които генерират гуми и как  се спазват правилата за тяхното третиране с цел избягване на замърсяване на околната среда.

Приключиха проверките в район "Люлин". Служителите провериха 30 обекта като на 5 от тях са дадени предписания, коита са отстранени в срок.

От 21 юли продължават съвместните проверки в район "Овча купел". Институциите проверяват в зависимост от своите правомощия и компетентност. Още веднъж напомняме на стопаните на такива обекти, че не трябва да мият, гресират и ремонтират МПС -та на улици , тротоари, паркинги, площади, зелени площи, междублокови пространства, места за отдих и край поречия и водоеми. / чл. 71. т. 3 от Наредба за управление на отпъдъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община./

Още : Обектите трябва да имат договор за предаване на излезлите от употреба гуми.