Столичен инспекторат и РИОСВ-София ще проверяват как обектите, които от своята дейност генерират гуми, спазват правилата за тяхното третиране. Системните проверки започват на 16.06.2015 г. в район „Люлин". Налагат се във връзка със зачестилите сигнали за изгаряне на гуми, пластмасови отпадъци и кабели с цел изваждането на метала от тях и предаването му в пунктове за вторични суровини. Това изгаряне води до замърсяване на околната среда и риск за човешкото здраве.
Всяка от институциите ще извършва проверка в рамките на своята компетентност. Столичен инспекторат ще проверява по Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Столична община, а именно:

1/ обектите имат ли договор за предаване на излезлите от употреба гуми;
2/ спазват ли чл.31. т.9, който гласи - забранява се миенето, гресирането и ремонтирането на моторни превозни средства на улиците, тротоарите, паркингите, площадите, зелените площи, междублоковите пространства, местата за отдих и край поречия и водоеми.

Съвместните проверки продължават във всички райони на София.

Тази година темата на Световния ден на околната среда е „Седем милиарда мечти. Една планета. Нека се погрижим.". Столичен инспекторат се включва активно в отбелязването на 5 юни с различни инициативи, които да допринесат в грижата за нашата планета, а нашата малка планета е София. Ние обединяваме усилията си, за да покажем, че позитивното въздействие върху околната среда зависи от всеки от нас.

На 5 юни инспекторите от всичките 24 районни инспектората ще правят текущи проверки с велосипеди и пеша. Служебните автомобили остават на паркингите. За по-далечните точки, на които трябва да се отиде, инспекторите ще използват електрически автомобили. Еко-колите са предоставени от различни представители на автомобилни марки.

На паркинга на Столичен инспекторат на ул. „Париж" № 5 ще бъде разположен Мобилен събирателен пункт за безплатно приемане на опасни отпадъци (живак и живаксъдържащи уреди - живачни термометри, прекъсвачи и други подобни, лакове и бояджийски материали, домакински препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки, фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност). Мобилният пункт ще бъде на мястото от 08:30 до 14:30 ч.

От рано сутринта инспектори ще „рисуват" с цветя в големи и малки кашпи. Зацветените кашпи ще красят районите „Средец", „Слатина" и „Връбница". Друга група инспектори пък ще боядисват пейки в парк „Врана", който ще бъде отворен за посетители извънредно и в петък по случай Деня на околната среда.

За четвърта поредна година Столичният инспекторат се грижи за гората над землището на село Кремиковци. Там посадихме стотици Американски дъбове на площ от 10 дка. Освен гората, поддържаме и овощната градина в двора на манастира „Св. Мария Магдалена" в гр. Бухово, където плодове вече дават няколко вида ябълки, круши и сливи.

Приключи първото косене на зелените площи на парковете и градините на територията на Столична община и на транспортните зони.

От 1 юни започна повторно косене във всички райони по утвърден график. В районите "Връбница", "Люлин" и "Искър" все още не е започнало косенето.

Столичен инспекторат следи за качественото изпълнение на дейността.

Гражданите от ж.к. "Лагера" на ул."Хайдушка поляна" от район "Красно село" изразиха своята огромна благодарност към районен инспекторат "Красно село" за оказаното съдействие и отзивчивост по време на пролетното почистване в междублоковото пространство. В писмото още се казва, че инспекторите винаги са били всеотдайни, сърдечни и изключително отговорни! Хората от квартала благодарят и желаят здраве и професионални успехи!

В другото писмо директора на 37 СОУ "Райна Княгиня" г-жа Димитрова от район "Люлин" изказва своята блягодарност чрез директора на Столичен инспекторат към служителите за организацията и съдействието в почистването на училищния двор. 

 

На 2 юни отдаваме почит на големия поет и революционер Христо Ботев и героите, дали живота си за свободата и независимостта на България. Тази година отбелязваме 139 години от гибелта на Христо Ботев и неговата чета.