08.19

Инспектори и служители на 8 РУ - СДВР съставиха два акта на шофьори на тежкотоварни автомобили, които са транспортирали земни маси без чергило. Нарушенията са констатирани при текущ контрол в район "Искър " на ул. "Димитър Пешев" и бул. "Цветан Лазаров".

На водачите и на двата камиона са съставени актове за административно нарушение на основание чл.71, т. 11 от Наредбата за управление на отпадъците и опазване и  поддържане на чистотата на територията на Столична община, където се забранява транспортирането на насипен товар без уплътнена каросерия, без предпазна мрежа или чергило.

Проверките продължават.

Да почисти и измие, това което замърси с кал на бул. „Симеоновско шосе“ ще направи фирма „Булстрой груп“, след като допусна камиони да минат със замърсени гуми, непосредствено след като тази част от булеварда беше измита.
Инспекторите са установили замърсяването при текущ контрол и освен, че са дали предписание фирмата за своя сметка да почисти и измие замърсения участък , фирмата ще получи и акт за установеното административно нарушение.MMSMMS1MMS2MMS3

Днес на 5 февруари се извършиха съвместни проверки на Столичен инспекторат и РИОСВ – София на производствени обекти за начина на управление на отпадъците , генерирани от дейността. Другата целта проверките е да се предотврати възможността за изгаряне на отпадъци.
Екипите провериха цех за производство на дограма, автосервиз и площадка за изкупуване на отпадъци от хартия, картон, пластмаса, стъкло и метали в район „Слатина“ на ул. „Гео Милев“.
Нарушения са установени в автосервиза като изгаряне на отработено масло, а в пункта за вторични суровини е констатирано замърсяване на площадката и прилежащата територия, смесване на различните видове отпадъци и неправилното им съхранение.
Инспекторите са съставили констативни протоколи с предписания и са наложили глоба на място. При последващ контрол за неизпълнение на даденото предписание следва акт.

Служители на Столичен инспекторат присъстваха на представянето на ново оборудване  и методи за работа на служба на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столична община. Двете институции работят ежедневно в добро партньорство и координация. Превенцията е водещото в общите действия на сдужбите  и затова е необходимо познаването и намирането на техника и начини за минимизиране на инциденти на територията на столицата.RB

В район "Илинден" се създаде организация за измиване на пътните платна с дюзи на основни булеварди. Дейността се извършва след почистване от наноси, кал и други отапдъци и  благодарение на положителните температури. Измити бяхя булевардите "Сливница", "К. Величков" и "Т. Александров" в района.

Булевард "Сливница" в частта до Западен парк трябваше да бъде почистена и измита повторно, но не от фирмата отговаряща за района, а от строителите, коятo изворшват реконструкция на парка. Допуснато е genadigenadi1genadi2 тежкотоварна техника да замърси платното след като беше измито. За нарушението инспекторите съставиха акт за административно нарушение.  .