pvpv1 Столичен инспекторат състави акт за установяване на административно нарушение  на фирма, която търгува с лекарства. Нарушението,  което е допуснато от отговорните лица, е замърсяване със всякакъв вид отпадъци и отпадъци от опаковки, както и лекарства извън определените за целта места. Замърсеното място е в район "Връбница" в кв. Модерно предградие между ул. "Баба" и хипермаркети "Хит " и "Практикер".

Актът е съставен на осонвание чл.71 , т.7 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община.

Проверките продължават.

Пунктът е на 13 април 2018 /петък/, с обичайното работно време от 8.30 до 14.30 часа и обичайното местоположение на бул. „Захари Стоянов" № 15, пред районна администрация „Люлин".

Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
Лакове и бояджийски материали
Домакински препарати и химикали
Мастила и замърсени опаковки
Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)
Действащата Система е единственият възможен законен начин гражданите на столицата да предадат съхраняваните в домовете си отровни препарати и химикали.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на София за седма поредна година.

За пролетната тридневна кампания на 19-21 април ще получите подробна информация.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок (www.balbok.com), Столична община (www.sofia.bg/waste) и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook (https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869).

Фирмата - оператор, която отговаря за район "Красна поляна" започна почистване на нерегламентирани рекламни и агитационни материали разлепени по електрически стълбове и табла.

Дейността започна по бул."К.Величков"

 

На 10 април от 23.30 часа ще започне миене на Софийския околовръстен път от с. Кокаляне до бул. "Сливница". Дейността ще се извършва през следващите 4 нощи.

Създадена е временна организация на движението, за да се подсигури нормално протичане на процеса.

Молим водачите на МПС да се движат със съобразена скорост и да не възпрепятстват дейността на фирмите-оператори.

Столичен инспекторат ще контролира качеството при изпълнение на дейността.

Управител на строителна фирма, която извършва строителни дейности в ж.к. Обеля 1 между бл. 120 и 121 получи акт за установяване на административно нарушение /чл.61 т.10 от НУОПОЧТСО/, за това че е допуснал замърсяване на уличното платно с кал. 

Инспекторите съставиха акт за установаване на административно нарушение на лице, което е извършвало търговска дейност без разрешение на метростанция "Обеля". Основанието за съставяне на акта е нарушение на чл.20 ал.5.от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община.

Проверките продължават.