При текущ контрол в район "Люлин", 3-ти микрорайон на улиците "Г. Дражев" и " Матей Преображенски" инспекторите установиха замърсяване на прилежащите територии от търговци на грозде. Инспекторите извършиха проверки за спазване на разпоредбите на Столична община, както за реда  и условията за извършване на търговска дейност, така и за спазване на чистотата.

Съставени бяха 5 акта за извършено административно нарушение по Наредбата за управление на отпадъците и поддържане на чистотата - чл.67, ал.3, както и 2 броя констативни протоколи с предписания за предоставяне на разрешителни документи за извършване на търговска дейност на открито.

Проверките продължават.

От 5 октомври 2015 г. Столичен инспекторат започна проверка на всички 12 фирми, с които Столична община има сключени договори за зимно почистване и поддържане. Според договорите фирмите трябва да осигурят минимум 220 машини специализирана техника.

На една от проверките присъстваха и.д. кмет на София Мария Бояджийска и директорът на Столичен инспекторат инж. Веска Георгиева.

snegorini proverka2015-1snegorini proverka2015

При извършените досега проверки Столичен инспекторат е установил, че преоборудването на почистващата техника е започнало. Паралелно с техниката се подготвят и се доставят реагентите за разпръскване и се извършва оборудване на машините с датчици, така че да могат да функционират и да се контролират през GPS системата.
snegorini proverka2015-3snegorini proverka2015-2

По новите договори се изисквa и осигуряване на нови машини и техника за зимно поддържане, механизирано почистване на тротоари, площади и алеи, техника за събиране на шума, метене, миене и дезинфекция на контейнерите за отпадъци. Освен това в новите договори са предвидени и значително по-високи санкции от досегашните за фирмите при неизпълнение.

Служителите на СДВР и Столичен инспекторат, съвместно със служители на общинското дружество "Център за градска мобилност" ЕАД извършват контролни проверки доколко преференциалното паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, е извършено при спазване на нормативните изисквания, както и изискват и доказателства от водача на съответното ППС, за това, че е паркирано при присъствието на лицето - притежател на картата, с която същото ППС е обозначено. При установяване на несъответствие между картата и лицето, което я ползва и/или при установяване на неправомерно ползване, служителят на Столичен инспекторат изземва картата, като нарушителят подлежи на санкция по общия ред. Иззетата карта се предава на органа, издал същата, за връщане на притежателя.

При проверка извършена тази сутрин, на 25.09.2015 г. от инспектори от сектор "Контрол по замърсяване от строителство" в район "Подуяне" на ул. "Одеса" № 49, бе установено нарушение от водач на камион. Инспекторите са констатирали, че водъчът на товарния автомобил  с № СА 2942 НК  е извършил нерегламентирано  изсипване на строителни отпадъци на този адрес.  Инспекторите са съставили акт за извършено административно нарушение по Наредбата за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Столична община на основание чл. 61, т. 8. Такива отпадъци се транспортират и изсипват само на определените за тази цел депа.

Проверките продължават.

Днес София чества своя официален празник – денят, в който църквата почита паметта на светите мъченици София и дъщерите й Вяра, Надежда и Любов. Преди 23 години с решение на Общинския съвет църковният празник е определен и за празник на столицата.
Честит празник на столичани и на всички, които имат имен ден, с пожелание за здраве, благополучие и успехи!