Фирмите-изпълнители, които имат сключен договор със Столична община за лятно почистване и зимно поддържане, изпълняват дейност миене в райoните на София по график.

На 14 април 2015 г. фирмите миха улици и булеварди в районите "Лозенец", "Изгрев", "Сердика", "Красно село" и "Нови Искър"

Някои от улиците, които ще се мият на 15 април 2015 г. вечерта. са: бул. "Христо Ботев", бул. "Прага", пл. "Македония" (р-н "Красно село"), ул. "Индустриална", ул. "Заводска", ул. "Каменоделска", ул. "К. Стоилов" (р. "Сердика"); ул. "Искърско дефиле" (р-н "Нови Искър"). Екипите ще работят след 20:00 часа, за да се избегне затруднение на движението.

Столичен инспекторат извършва контрол за сроковете и качеството на дейността.

На 9 април приключи първият етап от кампанията "Пролетно почистване 2015". От 25 март, когато стартира почистването на София, до момента със спонсорска техника са почистени 47 нерегламентирани сметища на територията на Столична община. Събрани и извозени са общо 3506 тона отпадъци (от нерегламентирани сметища и едрогабаритни отпадъци) и близо 91 тона биоразградими отпадъци (трева, клони, листа, храсти и др).
В първия етап от кампанията са се включили над 7600 доброволци. Засадени са над 1500 растения и дървета.

От 16 май до 22 май 2015 г. е вторият етап от Пролетното почистване на София под надслов "За едно по-чисто лято". Целта е повече доброволци да се включат в почистването на своето населено място и да бъдат съпричастни към опазването и поддържането му. Информация за кампанията може да получите на тел. 937 75 02 и на място в Районните инспекторати. Подробни указания за кампанията може да намерите и на сайта http://spring.inspectorat-so.org/

Информация за I етап от за кампанията по пролетното почистване - 2015 г. под надслов „Великденско почистване на града ни"

 Граждани, фирми, учреждения,институции, ведомства, неправителствени организации, клубове и др. 7 632 доброволци
 Техника участвала в почистването: ♦ 393 бр. специализирани машини, от тях:
♦ 321 бр. на фирми - изпълнители
♦ 72 бр. на спонсорски фирми
 Фирми -спонсори, предоставили техника - дарение 58 броя
 Транспортирани отпадъци до депо «Враждебна» ♦ ЕГО - 1 814,040 т
♦ От нерегл. сметища - 1 691,890 т
♦ ОБЩО: 3 505, 930 т
 Нерегламентирани сметища ♦ регистрирани - 106 броя
♦ почистени със спонсорска техника - 43 броя
 Почистени нерегламентирани сметища в районите: «Възраждане», «Подуяне», «Красна поляна», «Надежда»,»Слатина», «Искър»,» Нови Искър», «Панчарево»
 Транспортирани биоразградими отпадъци-зелени / клони/ до инсталация- «Хан Богров» 90, 875 тона
 Засадена растителност / цветя, нискостеблени храсти, дървета / в междублокови простванства, градинки, детски площадки, общински зелени площи 1 536 броя
 Измити булеварди и улици, площади / от фирми - изпълнители / 217 бр. – 1 864, 978 дка и територията около 24 бр. храмове /църкви/
 Залесяване с дървета:
- територията на Парк «Врана»
- ж.к «Люлин»- бул. «Царица Йоана», бул. «Сливница»,
- р-н «Красна поляна» -Западен лесопарк
- р-н «Връбница»,
«Надежда»,»Подуяне», «Нови Искър»
352 бр.

Столичен инспекторат пожелава светли празници и нека пазим града ни чист и приветлив!

Днес на 8 април доброволци се включиха активно в  почистването от отпадъци на ската и около коритото  на река Перловска в посока  от Националния дворец на културата до стадион "Васил Левски" и под моста "Чавдар" в район "Подуяне". На 9 април приключва първия етап от кампанията по Пролетно почистване - 2015 !

От началото на кампанията до настоящия момент -  6 април, 2015г.  в кампанията са се включили  да почистват и облагородяват своето място над  6 650 души доброволци в различни райони на столицата. Извозени са над 1400 тона едрагабаритни отпадъци, над 1600 тона отпадъци от нерегламентирани сметища  са събрани и извозени със спонсорка техника. Участвалата специализирана техника е 310 броя - камиони, челни товарачи, самосмали  и др.