От днес 2 юли започна поетапно затваряне на улици по график за район "Красно село"  в интервала от 7.30 до 16 .30 ч. Успоредно с дейността се извършва и измиване на контейнери за битов отпадък. 

Напомняме на водачитsese1е на автомобили да не паркират по улиците, предвидени за миене спрямо графика.krse

adi

Премахват се незаконно поставени информационни табели и рекламни елементи, постовени по дървета, мантинели, стълбове, парапети и други общестнени места по  продължението на бул. "Никола Петков" с кръстовището на бул. "Цар Борис III". След извършен контрол от Столичен инспекторат и установеното нарушение са предприети действия по остраняването на незаконната реклама съвместно с екипи на  дирекция" Аварарийна помощ и превенция" към СО. До настоящия момент са премахнати над 20 броя рекламни елемента.

на лицето, което е извършилило нарушението са саставени 2 акта за административно нарушение.

Контролът и действията по премахването продължават.

m,adi1

От 2 до 24 юли ще се затварят ключови улици поетапно в районите Красно село", Триадица“, „Възраждане“, "Оборище"  и "Средец".

Екипи на Общинска полиция, Пътна полиция към СДВР, Център за градска мобилност ЕАД, Столичен инспекторат и фирмите извършващи дейност „Чистота“ за всеки район са направили организация, за да може миенето да се извърши в интервала от 07.30 до 16.30 ч. качествено.

Собствениците / водачите на автомобили да преместят същите от уличните платна в дните определени за миене спрямо графика.

Автомобилите, които не са преместени доброволно ще бъдат принудително премествани в съседни улици. За новото местоположение на превозното средство, информация може да се получи в съответното Районно управление на СДВР.

Дейността може да бъде отложена при лоши метеорологични условия.

Борислава и Християн Георгиеви от София грабнаха наградата за "Най- активен доброволец" в капанията по Пролетното почистване 2018 - два двупосочни билета, предоставени с любезното съдействие на Авиокомпания България ЕР. Борислава и Християн се включват активно в мероприятия по почистване, залесяване и така също и привиличане на повече доброволци в дейностите по кампанията и не спират да търсят възможности да продължат с дейности по облагородаване на обществени места в София и в крайградските райони. Награда беше връчена от инж. Веска Георгиева - Директор на Столичен инспекторат.

prpr1

0000260376 article2

Поради зачестилите сигнали за неправилно паркиране върху тротоари и възпрепятстване на свободното пременаване на пешеходци, екипи на Столичен инспекторат и Общинска полиция започават съвместни масирани проверки. На 27 и 28 юни проверките ще обхванат район "Слатина", а на 29 и 30 юни екипите ще проверяват район "Лозенец". На нарушителите ще се съставят санкции. 

От началото на годината до настоящия момент в район "Слатина" са установени над 350 броя неправилно паркирали водачи на автомобили на тротоар, а в район "Лозенец" - над 650 броя нарушители.

Санкциите са в размер от 50 до 200 лв.