Почина нашият колега Ивайло Христов, дълогодишен инспектор от район "Нови Искър".

Поклонението ще се извърши на 10.09.2017 г. от 11.30 ч. в гробищен парк Бакърена фабрика.

Изказваме съболезнования на семейството на Ивайло!

Поклон пред паметта му!

От началото на месеца т.г.  до 14 септември 2017 г. се извършва дейност - миене на дворовете и прилежащите площи на училищата на територията на Столична община послучай откриването на новата учебна година. Дейността се извършва с автоцистерна с маркуч и се извършва по график, като  почистването и миенето ще приключи на 14 септември следобяд. Столичен инспекторат контролира качественото извършване на дейността. Столичните инспектори са предписали на директорите на училищата за бепредприемане на мерки за обезопасяване на дворовете, както и недопускане на разхождане на външни лица и домашни любимци.

Днес на 1 септември се откри новата академична 2017/2018 година във Военна Академия "Г. С. Раковски".

rakovskiivСтоличен инспекторат участва доброволчески  в подготовката за облагородяване на околното пространство в корпуса  на Академията с почистване на паметника на Г.С. Раковски със специална техника и засаждане на цветя около паметника, като продължение от начинанията по откриване на кампанията по Пролетното почистване на столицата. Тясното сътрудничество се осъществи по време  на обучението на голяма част от ръководния състав на инспектората в курс по управление при кризи, което е от съществено значение при взимане на решения в ежедневните задачи и кризисни ситуации. radev

От името на екипа на Столичен инспекторат пожелаваме на всички преподаватели и обучаващи се успех и още по-големи постижения във високо квалифицираната подготовка на кадри.

 

От 17 август до настоящия момент 25 август при извършените масирани проверки за неправилно паркиране на ППС в район "Младост" са констатирани над 300 броя нарушители. Инспекторите са съставили 235 броя констативни протокола, като след установяване на собствениците на колите ще бъдат наказани с актове за установяване на административно нарушение, 55 броя водачи, спряли неправилно са глобени с фиш на място и по нареждане на служители от Общинска полиция са преместени на специализирани паркинги 77 броя автомобили.

Проверките  продължават.

Мобилният събирателен пункт за райони „Люлин" и „Банкя" ще бъде на 25 август 2017 г. (петък).

Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
Лакове и бояджийски материали
Домакински препарати и химикали
Мастила и замърсени опаковки
Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Пунктът ще бъде разположен:

От 8³° до 11³° часа на бул. „Захари Стоянов" № 15, пред районна администрация „Люлин".

От 1230 до 1530 часа ще се премести в гр. Банкя на ул. „Цар Симеон" № 1, пред районна администрация „Банкя".

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на Общината за шеста поредна година.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок (www.balbok.com) и Столична община (www.sofia.bg), както и на страницата на БалБок във Facebook (https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869).