При извършени проверки на търговски обекти в район "Оборище" и "Студентски", които генерират биоразградими отпадъци инспекторите установиха нарушения на чл.16 т.2 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на  Столична община. Констатирано е смесване на разделно събрани биотпадъци  в контейнери с други видове отпадъци. 

На управителя на търговска верига магазини в район "Оборище" е съставен акт за установяване на  административно нарушение, а на останалите проверени обекти   е наложена глоба с фиш.

Проверките продължават.pep40

 

Днес по случай седмицата на гората и Кампанията по пролетното почистване на столицата над 70 доброволци се включиха в залесяване в кв. Абдовица по поречието на р. Искър. Служители на Югозападното Горско предприятие и от Държавно горско стопанство - София ще засадят над 4 дка площ с тополи по поречието на реката, а във вътрешността акации и червен американски дъб.

Във връзка с предстоящите Великденски празници ще бъде извършено почистване – уборки, ръчно метене, събиране и транспортиране на едрогабаритни и зелени отпадъци около прилежащите площи на църкви и храмове в София. Екипи на почистващите фирми започнаха извършване на дейностите. От 3 до 5 април от 22.00 ч. ще се извърши и миене с автоцистерна на площад „Александър Невски“.

todortodor1

По време на пролетното почистване на Столицата от 2 април at2018 г. до 24 април 2018 г. и с цел улеснение на гражданите ще се проведе мобилна кампания за събиране на текстил. Всеки, който има ненужни облекла в дома си в количество над 10 кг. може да направи заявка за предаване по лесен, удобен и екологичен начин на телефона на Оперативния център на Столичен инспекторат - 02/ 987 55 55.
Събраните отпадъци ще се третират екологосъобразно, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците от фирма, притежаваща разрешение за дейности с отпадъци. За събирането й Столична община няма да заплаща финансови средства.
Нека не позволяваме нашите отпадъци да бъдат изгаряни безконтролно и да замърсяват въздуха, който дишаме!
Моля, обадете ни се!
Всяко домакинство има изобилие от вече ненужни дрехи, обувки и домашен текстил.
Когато сезоните се сменят ние забелязваме в гардероба си дрехи, които не ни харесват, не ни стават или просто знаем, че никога повече няма да облечем.

Изхвърлянето на тези текстилни отпадъци в съдовете за смесени битови отпадъци води до замърсяване на околната среда и въздуха в случай на нерегламентирано изгаряне.

Не изхвърляйте ненужния текстил  в контейнерите за битови отпадъци!

Столична община чрез Столичен инспекторат провежда целогодишна кампания за събиране на ненужен текстил / дрехи, чанти, обувки, кожи, кърпи, хавлии, завеси, покривки/ и други текстилни материали от гражданите в стационарни пунктове. Броят на пунктовете постепенно се разширява, за да се обхване цялата територия на Столична община.

Днес на 30 март в инициативите по по почистване на междублокови пространства и градинки се включиха, не само живущите от кв. Княжево, а и ученици от 5 СУ "Академик Емилиян Станев"в кв. Павлово от район "Витоша". Активни в хубавия пролетен ден са и в районите "Красно село", "Слатина" и "Изгрев". Продължават дейностите по почистване на уличните платна и регули от наноси и кал и смеси след зимно поддържане на територията на столицата и извършване на оборки на прилежащи площи до уличните платна.
От 2 април в кампанията по Пролетното почистване ще се включи и мобилен събирателен пункт за стари дрехи от гражданите. На тел. 029875555 те могат да подават заявка за големи количества.
Продължават да се събират стари гуми от домакинствата на обявените места в районите - "Овча Купел", "Младост", "Възраждане", "Люлин", "Искър", "Красна поляна","Надежда","Кремиковци", "Банкя" и "Нови Искър".
За повече информация на http://spring.inspectorat-so.org/

atzahari1zahari2

Започват подготовките на следните улици за извършване на  дейност “Миене с автоцистерна с маркуч“ в кв. Витоша – ВЕЦ Симеоново в район „Лозенец“ : „Чавдар Мутафов“, „Йордан Стубел“, „Борис Арсов“, „Йордан Радичков“, „Константин Петканов“, „Г. Райчев“, „Асен Разцветников“, „Ангел Каралийчев“ ,“Н. Недев“ и „Екатерина Ненчева“.
Ще се почистват уличните платна и регулите от наноси след зимно поддържане, кал и треви, както и ще се извършват оборки на прилежащите площи от отпадъци. След приключване на почистването ще се извърши миене на улиците.