При изпълнение на дейност миене с автоцистерна с маркуч в район "Слатина" в ж.к. Яворов в 19.30 ч. инспектори и служители на почистващата фирма "БАКС 99" установят, че лек автомобил е аварирал и се самозапалва. Своевременно са предприети мерки за потушаване на  горенето с изтегляне на маркучите с водаstocho 14 1, както и до последваща експлозия от  взрив от газовата уредба на автомобила. Служителите на пожарна безопастност са пристигнали на мястото, автомобилът и пътното платноslatina 14 са обезапасени за свободното преминаване на автомобили.

За информация относно логистичната подкрепа, която осъществява Столичен инспекторат във връзка с кампанията "Да изчистим България заедно" на 16 септември гражданите на столицата могат за използват телефон 02 /9377566.

15 09157 броя училищни дворове и прилежащи територии или над 550 дка площ са измити по повод подготовката за откриване на учебната година. Почистващите фирми извършиха дейността с автоцистерни с маркуч. 

Контрол по извършване на дейността извърши Столичен инспекторат.

 

 

 

 

49 ОУ "Бенито Хуарес" - район "Подуяне"

Инспекторите съставиха акт на строителната фирма "Трейс Груп Холд" АД, за това, че при извършване на строителни дейности по бул. "Княз Ал. Дондуков" са допуснали замърсяване в тази част между  улиците "Искър", "Веслец", "Г.С. Раковски" и "Княз Ал. Дондуков" . Актът  е съставен на техническия ръководител на основание чл.71, т.20 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община, който е допуснал да минават камиони с непочистена ходова част и да се1309  разпиляват строителни отпадъци по пътното платно, с което запрашават и замърсяват околното пространство.

След подаден сигнал от гражданин за установена нередност, а именно изхвърляне на смесени отпадъци- кашони, стари етажерки, опаковки и други след почистване на складово помещение на нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение на основание чл.71, т. 7 от Наредбата за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на СО. Изхвърлянето на отпадъците е стнало от лек автомобил в район "Подуяне" на ул. "Девня" и "Железни врата". 

За подобен род нарушения гражданите могат да подават  сигнали на Оперативния център на Столичен инспекторат 02/9875555  или на районните инспекторати.