Столичен инспекторат ще състави акт на фирма "Сиберия", която е извършвала строителни дейности в район "Люлин" 10 част и са оставили кабели, които са необезапасени в близост да зелена площ.

При извършен контрол инспекторите са установили нарушението, пространството е обезопасено, а фирмата ще бъде санкционирана.

Проверките продължават.
09 08

CIMG5147Столичен инспекторат състави акт за установяване на административно нарушение на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, за това че служители на дружеството са извършвали строително- монтажни работи по електроразпределителната мрежа без да уведомят по надлежен ред Районната администрация и са създали предпоставка за безопасното преминаване на граждани и ППС. Нарушението е извършено в район "Слатина" на ул. "Акад. Г. Бончев" на тротоар на локалното платно. Актът е съставен на юридическото лице на основание чл. 10, ал. 1 от Наредбата на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството на територията на Столична община.CIMG5150

 

При извършена проверка в район "Витоша" на ул. "Княжевска"36, 53,55, , "Витошки езера", бул. "Симеоновско шосе"121, "Сърнела"5 , "Великан" ,"Синьо лято" и ул.508  е установено смесване на битови отпадъци със зелени - биоразградими и строителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци.  Отпадъците различни от битовите трябва да се оставят до кофите в чували, защото те се извозват по график различен от този за битовото сметоизвазване. При установено смесване на отпадъците кофите не се извозват, а нарушителите подлежат на санкция.

Проверките продължават.vi41 2vi41 1

03 081 2Днес при извършен текущ контрол инспекторите от район "Витоша" съставиха акт на водач на камион с рег. № СА2417 СТ за замърсяванена пътното платно. При извършване на маневра от каросерията се е разлял латекс по платното на бул. "България" и бул. "П. Ю. Тотодоров", който не е бил укрепен.

На шофьора е съставен акт по Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община/ чл.71, т.11/. Инспекторите са създали своевременно организация за почистване и измиване на замърсената част от пътя. 03 081 1

С видеонаблюдение ще се следи за нарушителите, които смесват отпадъците в обособените ограждения за зелени отпадъци от домакинствата. Камери ще се поставят на всички събирателните точки. В район "Панчарево" вече са поставени първите. В крайградските райони има 12 такива специални места на общинска площ в районите "Панчарево", "Кремиковци", "Витоша", "Връбница", "Нови Искър" и "Овча Купел". На тези места гражданите трябва да изхвърлят клони, треви, храсти и други зелени отпадъци от техните дворове, а в районите, където няма такива следва да се оставят в чувал до контейнерите за битови отпадъци. 

Биоразградимите отпадъци се събират и транспортират по график за всеки район и се обслужват от други автомобили, различни от сметосъбиращите.

За смесването на отпадъци наCIMG5571 нарушителите ще се налагат санкции по Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община.