Пунктът е на 13 април 2018 /петък/, с обичайното работно време от 8.30 до 14.30 часа и обичайното местоположение на бул. „Захари Стоянов" № 15, пред районна администрация „Люлин".

Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
Лакове и бояджийски материали
Домакински препарати и химикали
Мастила и замърсени опаковки
Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)
Действащата Система е единственият възможен законен начин гражданите на столицата да предадат съхраняваните в домовете си отровни препарати и химикали.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на София за седма поредна година.

За пролетната тридневна кампания на 19-21 април ще получите подробна информация.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок (www.balbok.com), Столична община (www.sofia.bg/waste) и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook (https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869).

Фирмата - оператор, която отговаря за район "Красна поляна" започна почистване на нерегламентирани рекламни и агитационни материали разлепени по електрически стълбове и табла.

Дейността започна по бул."К.Величков"

 

На 10 април от 23.30 часа ще започне миене на Софийския околовръстен път от с. Кокаляне до бул. "Сливница". Дейността ще се извършва през следващите 4 нощи.

Създадена е временна организация на движението, за да се подсигури нормално протичане на процеса.

Молим водачите на МПС да се движат със съобразена скорост и да не възпрепятстват дейността на фирмите-оператори.

Столичен инспекторат ще контролира качеството при изпълнение на дейността.

Управител на строителна фирма, която извършва строителни дейности в ж.к. Обеля 1 между бл. 120 и 121 получи акт за установяване на административно нарушение /чл.61 т.10 от НУОПОЧТСО/, за това че е допуснал замърсяване на уличното платно с кал. 

Инспекторите съставиха акт за установаване на административно нарушение на лице, което е извършвало търговска дейност без разрешение на метростанция "Обеля". Основанието за съставяне на акта е нарушение на чл.20 ал.5.от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община.

Проверките продължават.

Днес при извършена проверка в район "Възраждане" на бул. "Възкресение" №29 на пункт за смяна на гуми е констатирано следното нарушение - допуснато е разполагане на гуми по тротоара, които възпрепятстват свободното движение на пешеходците. Инспекторите са съставили акт за установяване на административно нарушение на основание чл.51 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.