Мемориалната стена с изписаните имена на жертвите от комунистическия режим в градинката до НДК  беше надраскана с грозни надписи и схвастики. Екип на Столичен инспекторат създаде организация и почисти надрасканото по стената. Благодарност за деянието инспекторите получиха от името на храмa "Всички български мъченици"papi1papipapi2.

mrejamreja1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При текущ контрол на инспекторите от сектор "Контрол на рекламната дейност" на територията на район „Възраждане“ е установено, че на бул. „Стефан Стамболов“ 2 е поставена рекламна мрежа на фасадата на жилищната сграда. След изискване на разрешителни документи от собствениците на имота се оказва, че извършването на рекламната дейност чрез поставяне на мрежата е без издадена заповед на кмета на района.

Инспекторите са съставили акт за административно нарушение на председателя на етажната собственост за нарушение на чл. 93а , ал.2 във връзка 73, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламни, информационните и мономументалните – декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на СО, което гласи ,че такива мрежи се поставят с цел финансова подкрепа за ремонт и рехабилитация на съществуващите сгради и се разрешава от кмета на съответния район със заповед. В случая такава липсва, за което е съставен акта.
След съставянето на акта, мрежата е премахната.

im

За наличие на натрупан резерв от техническа сол против заледяване / натриев хлорид/, неправомерно разпръскване по спирки и тротоари, две от фирмите , които отговарят за зимното поддържане в столицата са санкционирани.

Вследствие ефективния контрол за 7 дни от началото на годината 01.01.2019 до 07.01.2019 г. са спестени 626 184 лева от ненужни обработки със смеси , най- вече на улици, по които се движи масов градски транспорт.

7 sv7sv1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Днес за пореден път експерти от Столичния инспекторат почистиха надрасканата с грозни графити северна стена на храма „Свети Седмочисленици“. Този вандалски акт беше установен в ранните часове на 03 януари, но почистването се затрудни от ниските зимни температури.
При установяване на нарушителя го грози глоба от 5 000 лева. Но в емоционален и морален план щетите са големи и не се измерват в пари. Нека проявяваме нетърпимост към подобни действия и при забелязани графити и/или други следи от вандалски прояви по духовни храмове и исторически паметници нека незабавно сигнализираме органите на реда и на тел. 02/987 5555 – Оперативен център на Столичен инспекторат.

След като бъде свалена украсата от естествените елхи те се превръщат в компост.

От пет години на територията на Столична община е създадена организация за разделно събиране на естествените елхи. За целта е необходимо гражданите да ги поставят до сивите, метални контейнери за битови отпадъци. От там те се събират със специализиран автомобил от фирмата изпълнител за района и се транспортират до Инсталацията за биологично третиране в Хан Богров. След преработване от тях се получава компост, който се използва за наторяване в паркове и градини.

За 2018г. от 14 001.4 тона зелени отпадъци след преработка е получен 10 055 тона компост.

В крайградските райони Кремиковци / с. Челопечене и с. Яна/, Панчарево / с. Лозен/, Витоша /с. Владая/ и Връбница / с. Мрамор/ има обособени места за изхвърляне на зелени отпадъци, където целогодишно гражданите могат да оставят такива отпадъци, вкл. и естествени елхи.

Естествените елхи, които са с корени могат да бъдат засадени в междублокови пространства, в градинки и дворове без да се изисква специално разрешение от районната администрация.