Инспекторите от район "Красна поляна" със съдействието на служители на  3 РУ- СДВР установиха нарушител, който на открито е изгарял кабели на открито и е замърсил околното простронство в Западен лесопарк. Съставен е акт на лицето за административно нарушение. Проверките продължават.

От началото на м. май до 31 .05.2018 г. на територията на столицата при  проверките за извършване на търговска дейност на открито са констатирани 562 броя нарушения, от които са съставени 260 акта. Размерът на глобите за маловажни нарушения е 2 420,00лв.
Най- честото нарушение при проверките е извършване на търговска дейност без разрешение. Водещи по брой нарушения са районите „Средец“, „Триадица“ и „Възраждане“.
Още 24 броя нарушители са констатирани на 2 и 3 юни за нерегламентирана търговска дейност на открито, като на 11 от тях са съставени актове за административно нарушение.
Налагат се и глоби на място за маловажни нарушения.
Проверките продължават.

Столичен инспекторат напомня, че утрена 5 юни  е Световния ден на околната среда. Нека го отбележим чрез личния си принос за разделно събиране на отпадъците:

  • опасните отпадъци от домовете ни да ги предадем във временния мобилен пункт на ул. Париж №5 или като се обадим на тел.0700 11 750
  • старите гуми да предедм в пунктовете, обявени на сайта на Столичен инспекторат
  • старите дрехи да предадем в стационарните пунктове обявени на сайта на Столичен инспекторат
  • хартия и картон да изхвърлим в съдовете за разделно събиране, но по никакъв начин в сивите контейери!
  • Ако забележим смесване на отпадъци да сигнализираме на тел: 02987555

Нека на 5 юни не изхвърляме пластмасовите си опаковки безразборно, нека имаме нетърпимост към замърсяването около нас, нека го проявим и към околните до нас!

Мобилен пункт за опасни отпадъци от домакинства ще бъде разположен на ул. „Париж" № 5 – на паркинга пред Столичен инспекторат. На 5 юни отбелязваме Световния ден на околната среда и действията на всеки един от нас за нейното опазване имат значение и допринасят за една по-чиста Планета.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
Лакове и бояджийски материали
Домакински препарати и химикали
Мастила и замърсени опаковки
Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)
0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

За тридневната кампания 21-23 юни ще получите подробна информация.

Както знаете, Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на София за седма поредна година.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок (www.balbok.com), Столична община (www.sofia.bg/waste) и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook (https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869).

Резултатите от проверките на 31 май за търговия на открито около метростанциите в столицата установиха 13 броя нарушители, които получиха актове. На водач на бус, който е разтаварвал стоки и е спрял на тротоар е издаден фиш с глоба на място. 

проверките продължават.