При текущ контрол инспекторите установиха смесване на биоотпадъци с битови в съдовете, коита са предназначени за битов отпадък. Нарушението е допуснато от отговроните лица на търговски център МОЛ "България". Актът е съставен на юридическото лице на фирмата.

Другото нарушение, за което е съставен акт е за изхвърляне на кашони от търговски обект  в съдовете за битов отпадък на ул. "Г. С. Раковски" 191 А.

Проверките продължават.

korabkorab1Инспекторите от район "Лозенец" установиха по административен път собственика на имот на ул. "Кораб планина" №15, чийто двор беше пълен с отпадъци, които се разпилаваха в простванството. След като притежателят на имота беше открит му беше дадено предписание за почистване със срок, който не беше спазен и затова последва акт за установяване на административно нарушение.

След съставянето на акта, отпадъците бяха събрани и извозени, а замърсените места почистени. 

 

Инспекторите от сектор "Контрол на замърсяване от строителство" съставиха акт за установяване на административно нарушение на фирма "Рай строй " ЕООД . Нарушението е за това, че при събаряне на сграда на ул. "Опълченска" 58 е станало без използване на устройство за измиване на ходовата част на излизащите строителни машини и за заемане на тротоара без правно основание.

Другият акт е на фирма ДЗД "ПСТ Кота", която е извършвала строително-монтажни работи на новострояща се детска градина в м. Кръстова вада с частично израдена плътна ограда и без устройство за измиване на ходовата част на техниката.

Проверките продължават.opal4enskA

При текущ контрол инспекторите от район "Връбница" са констатирали, че от търговски обект се изхвърлят биоразградими отпадъци в контейнерите за битови. На отговорното лице на обекта е съставен акт за установаване на административно нарушение. Санкцията за физически лица е от 300 до 1000 лв., а за юридически лица започва от 1400 до 4000 лв. В столицата има изградена общинска система за разделно събиране на биоразградими отпадъци, като всеки който генерира такива може да  получи специализиран контейнер. Тези отпадъци се транпортират до инсталацията в Хан Богров за механично и биологично третиране. Услугата е безплатна за всички лица, които заплащат такса битови отпадъци и затова е недопустимо такъв вид нарушения за смесване на различни видове отпадъци.

В район "Овча купел" е установен нарушител, който е получил акт за изхвърляне на земни маси и отпадъци извън определените за целта места.

 

На 9 и 10 март се извършиха проверки за търговци на открито и по-специално в паркове и около спирки на градския транспорт. Най-много нарушители инспекторите са констатирали в Южния парк, около метростанции и спирки в районите „Люлин“, „Връбница“ и "Сердика". За двата дни са установени 15 броя нарушители, които са продавали балони и играчки без разрешение за извършване на търговска дейност. От направените 45 броя проверки са съставени 15 акта за установаване на административно нарушение. jujen
Извършени са още:
➢ Проверки за неправилно паркиране в квартални градинки и детски площадки. Глобени са 19 нарушители в районите „Искър“, „Лозенец“, „Младост“и „Люлин“.
В район „Искър“ инспекторите организираха поставянето на 10 броя кашпи, за да спрат паркирането в детска площадка до бл. 11 в ж.к. Дружба. През последните 2 години Столичният инспекторат е оградил по подходящ начин над 150 броя детски площадки и зелени площи с цел предотвратяване на този вид нарушение, което е рисково за живота и здравето на децата. Тази превенция ще продължи и през настоящата година.10iskar
➢ Проверки за състоянието на дъждоприемните шахти на територията на Столична община и почистване при проблем. Всеки районен инспекторат си води регистър на проблемните места.
• Направени са и проверки в района на депо Враждебна и кариера „Нови силози“ в район „ Искър“ за наличие на камиони, които транспортират земни маси и/или строителни отпадъци без чергила и с непочистена ходова част . Благодарение на системните проверки е установен само 1 нарушител, на който е съставен акт .
➢ В Оперативния център на Столичен инспекторат са постъпили 28 сигнала, от които 20 са отработени, а 7 са предадени по компетентност на други институции. Мобилната група към Оперативния център на инспектората и служители  на 4 РУ-СДВР по сигнал са извършили проверка в район "Лозенец" на строителен обект в м. Драгалевска спирка. Работници на обекта са изхвърляли строителни отпадъци от етажите на сградата върху тротоара. За допуснатото нарушение са наложени санкциии, а замърсените площи са почистени.