Днес на 12 февруари инспекторите съставиха 4 акта на лица, коита са горили кабели на открито в район "Красна поляна". Сигналът е постъпил в Столичен инспекторат, след което за съдействие са извикани и служители на 3 РУ към СДВР за установяване на самоличността. Нарушението е извършено в кв. Факултета близо до Юбилейна гора.

В район "Сердика" инспекторите съставиха 2 акта на лица, които изваждят нерегламентирано отпадъци от контейнерите за смет и замърсяват околното пространство.

От 12 проверки на строителни обекти е съставен 1 акт за разрушаване на тротоарна настилка  на камиони излизащи от строеж в район "Възраждане".

Проверките продължават.

Мобилният събирателен пункт за район „Витоша" ще бъде на 16 февруари 2018 (петък), от 8³° до 14³° часа.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
Лакове и бояджийски материали
Домакински препарати и химикали
Мастила и замърсени опаковки
Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)
Пунктът ще бъде разположен в кв. Павлово на ул. „Слънце" № 2, пред районна администрация „Витоша".

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата е плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД. Тя се прилага с успех на територията на София от началото на 2012 г.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок (www.balbok.com), Столична община (www.sofia.bg/waste) и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook (https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869).

Днес на 8 февруари експерти от РИОСВ - София и Столичен инспекторат извършиха 3 броя проверки на автосервизи и цех за преработка на дървесина в районите Сердика, Красно село и Сердика. При извършените проверки не са констатирани нарушения, като нерегламентирано изгаряне на отпадъци и тяхното разпиляване. до настоящия момент са проверени 53 обекта.
Тази вечер след 22.30 ч. ще продължи дейност "миене с автоцистерна с маркуч" на бул. "Черни връх" в Лозенец и улиците "Дойран" и "Ст. Тошев" в Красно село.
В районите Триадица и Люлин са съставени 3 акта за установаване на административно нарушение на техническите ръководители на строителни обекти за допускане на камиони с мръсна ходова част по уличните платна. Извършени са 15 проверки за контрол по замърсяване от строителство.

По сигнал на служителите на 3 РУ -СДВР инспекторите от Столичен инспекторат са съставили два акта за установяване на административно нарушение на две лица, които са заловени на място  и са извършвали незаконно изсичане на дървесна растителност в Западен Лесопарк – в ж.к. Западен парк – район „Красна поляна“. Продължиха проверките и в днешния ден за замърсяване от строителство на територията на Столична община. От извършените 15 проверки са съставени 2 акта в районите „Триадица“ и „Изгрев“ – за неправомерно заемане на общинска площ при строителните дейности и непочистена ходова част на камиони, излизащи от обекта. В район „Сердика“ при извършените проверки за нерегламентирано изваждане на отпадъци от контейнерите за смет е съставен един акт на лице ,което е замърсявало околното простронство.

Продължават проверките на контрол за замърсяване от строителство на строителни обекти на територията на столицата. От 21 проверени обекта са съставени 4 акта за административно нарушение в районите Триадица, Витоша и Красно село. Актовете са за непочистена ходова част на камионите и неизгредена плътна строителна ограда на обекта.
Проверени са 4 пункта за вторични суровини в район „Люлин“ , но не са констатирани нарушения.
Продължава инициативата за събиране на стари гуми от домакинствата с новооткритите места в район „Искър“. Общият брой до сега е 4450 броя.
Миенето продължава на бул. Брюксел, като на 6 февруари ще се извърши дейността в районите Лозенец и Красно село- булевардите „И. Е. Гешов“ и „Черни връх“.