ivo 2Ел.таблата на бул. "Сливница" /близо до пощата / са изчистени от налепени по тях рекламни материали и сега са защитени от посегателство върху тях като са покрити  с  цетовете - бяло, зелено и червено. Инициативата е на Столичен инспекторат.
ivi 1

От днес 11 юли заграждението за зелени отпадъци от частни дворове и градини на ул. "Беловодски път",/старото обръщало на автобус № 63/ е закрито. 

На това място се забранява изхвърлянето на зелени отпадъци като там са поставени кашпи за цветя.TT

 Ограждението се премахна поради нецелесъобразното му използване. От място за събиране на   зелени отпадъци, то се превърна в нерегламентирано "удобство" за граждани и фирми по   озеленяване, които изхвърляха всякакви видове отпадъци - строителни, битови и едрогабаритни.

 Всички живущи в район "Витоша" могат да изхвърлят такива отпадъци в чували и да ги   поставят до контейнерите за битови отпадъци. Те ще се извозват по график от фирмата   обслужваща района. 

 За нарушителите са предвидени санкции като за юридическо лице са от 1400 до 4000 лв, а за   физическо лице от 300 до 1000 лв глоба за изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това   места. 

 Столичен инспекторат ще осъществява постоянен  контрол за изпълнение на разпоредбата. 

Подготвят се улиците в район  "Оборище" за миене по график от 13 юли. Преглежда се проводимостта на дъждоприемните шахти, почистват се уличните платна и се отстраняват замърсявания, които могат да попречат за качественото измиване. Дейността ще започне от 7.30 ч. до 16.30 ч. като предварително са обозначени улиците, които ще се затварят поетапно. Създадена е организация от екипи на Столичен инспекторат, ЦГМ ЕАД , Общинска полиция и фирмите по чистата като в рамките на 6 дена от 13 до 18 юли да се измият улиците в централната градска част. 

Шофьорите да не паркират па обявените в графика улични платна. Колите, коита възпрепятстват миенето ще се преместват принудително в съседни улици. За новото местонахождение на автомобилите си, могат да намерат информация в РУ към СДВР. 

 

каре 33 ще се мие  на 13 юли 

                                                                                                                                                          каре 34 ще се мие   на 14 юли 14.713.7

При извършена проверка днес  на 10 юли в район "Красна поляна" е установено лице, което е изгаряло електрически кабели на открито на ул. "Суходолска" 22 и е замърсявало околното пространство. Свместно със служители на 3 РУ към СДВР е установена самоличността на лицето - нарушител и е съставен е акт за административно нарушение.

Проверките продължават.

 10Мобилният събирателен пункт за райони „Искър" и „Панчарево" ще бъде на 13 юли 2018 (петък) по график.

Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
Лакове и бояджийски материали
Домакински препарати и химикали
Мастила и замърсени опаковки
Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)
Пунктът ще бъде разположен:/

От 8.30 до 11.30 часа - в Район „Искър" – на бул. „Кръстю Пастухов" № 18, пред районна администрация „Искър".

От 12.30 до 15.30 часа – ще се премести в с. Панчарево и ще бъде разположен на ул. „Самоковско шосе" № 230, пред районна администрация „Панчарево".

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на Общината за 7 -ма /седма/ поредна година.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок (www.balbok.com) и Столична община (www.sofia.bg/waste), както и на страницата на БалБок във Facebook (https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869).