Почистват се регулите на платната на rinene191rinene19rinene булеварди и улици на територията на Столична община, по които върви масов градски транспорт от наноси от кал, отпадъци и смеси от зимното почистване. Днес, 16 януари 2019 г., започна почистване на булеварди и улици като бул. “Черни връх“, бул. “Драган Цанков“, бул. “Цар Освободител“, бул. “Ботевградско шосе“ и други.

Дейността е благоприятствана от положителните температури и ще продължи и в утрешния ден, при подходящи метеорологични условия.
Дейността се извършва ръчно, затова шофьорите на МПС да се съобразят, с цел избягване на предпоставки за инциденти.

Обработен е Общинския път към  с. Мрамар и пътя от с. Мрамор към с. Доброславци в район "Връбница". Силният вятър съдаде снегонавявания и опастност от заледявания, въпреки положителните температури.

ib Тези пътища ib1бяха обработени със смеси против заледаване, с което се осигури нормалното движение на градския транспорт и автомобилите.

Първият Мобилен събирателен пункт през тази година ще бъде за райони „Нови Искър" и „Кремиковци" на 18 януари 2019 (петък), от 8.30 ч. до 15.30 ч.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
Лакове и бояджийски материали
Домакински препарати и химикали
Мастила и замърсени опаковки
Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)
От 8.30 до 11.30 ч. пунктът ще бъде разположен в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле" № 123, пред районна администрация „Нови Искър".

От 12.30 до 15.30 ч. ще се премести в кв. Челопечене, ул. „Ангел Маджаров" на площада срещу кметството (пред паметника).

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Както знаете, Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата е плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД и се прилага успешно на територията на Общината от началото на 2012 година.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок (www.balbok.com), Столична община (www.sofia.bg/waste) и Столичен Инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook.

Тук можете да видите повече информация.

Паркиране в зелени площи и запушени шахти установиха инспекторите на Столичен инспекторат през мразовития уикенд на 12 и13 януари 2019.
През почивните дни 12-13 януари дежурните инспектори извън обичайния контрол по зимните и летни дейности, свързани с чистотата и зимното поддържане на територията на СО, в т.ч. пътищата на територията на природен парк Витоша извършиха още:
➢ Проверки за неправилно паркиране в квартални градинки и детски площадки. Глобени са 8 нарушители в районите "Средец" и "Красно село". Проверки са извършени и в районите "Слатина", "Искър" и "Възраждане", но там не са установени паркирани автомобили в градинки и детски площадки. През последните 2 години Столичният инспекторат е оградил по подходящ начин над 150 броя детски площадки и зелени площи с цел предотвратяване на този вид нарушение, което е рисково за живота и здравето на децата. Тази превенция ще продължи и през настоящата година.
➢ Проверки за състоянието на дъждоприемните шахти на територията на Столична община. В София те са над 32 000, но всеки районен инспекторат си води регистър на проблемните места, където шахтите се запушват често и тези шахти се наблюдават постоянно. Имат нужда от почистване 154 шахти, в 9 от всички 24 района на СО. Почистването им ще започне веднага при положителни температури.
➢ Отработени са 38 сигнала, постъпили в Оперативния център. По 2 от тях, рискови за живота и здравето на гражданите, е създадена организация и заедно с дирекция Аварийна помощ и превенция са възстановени липсващи решетки на шахти в р-н "Слатина" и р-н "Връбница" – кв. Обеля.

Гражданите могат за подават сигнали за запушени и/или проблемни шахти на денонощния телефон на Оперативния център на Инспектората- тел. 02/9875555, по електронната поща или в районните администрации.13.01 /снимкr- ж.к Обеля бл.103/14.01

➢ Проверки за търговци на открито както в районите, така и около пазар "Димитър Петков" и прилежащите територии на битака. Благодарение на тези системни проверки заедно със служители на  3-то  и 5-то РУ на СДВР и през този уикенд не бяха установени нарушения.
➢ Проверени са строителните обекти на територията на Столична Община, като са съставени 9 броя констативни протокола, наложена е 1 брой глоба с фиш и е съставен 1 Акт за установяване на административно нарушение.
Направени са и проверки в района на депо Враждебна и кариера „Нови силози“ в р-н Искър. Проверките обхващат наличие на камиони, които транспортират земни маси и/или строителни отпадъци без покривала и разрешен маршрут за транспортирането им. Установени са три камиона без покривала, като и на тримата водачите са съставени актове за установяване на административни нарушения.

 

На 12 януари инспекторите наложиха санкции на над 20 водачи на автомобили, които бяха паркирани върху тротоар и възпрепятстваха свободното преминаване на пешеходците на ул. "Продан Таракчиев" и в близост до зала "Арена Асикс" . 

Инспекторите организираха и незабавното възстановяване на счупената решетка на шахтата на ул. "Мария Атанасова"№5  в район "Слатина".

hrisi