Инспекторите от район "Красно село" извършиха проверки на търговски обекти с цел правилното събиране на генерираните различни видове отпадъци. В два от обектите в жк. "Бели брези " бяха констатирани нарушения, за което отговорните лица получиха констативни протоколи с предписание за несмесване на биоразградими отпадъци с други и им беше наложена административна санкция за това.

Продължава миенето на вътрешнокварталните улици като "Подуево", "Лястовичка", "Невестина скала". Инспекторите следят за качеството на извършване на дейността. Контролът по неправилно паркиране показа, че има и санкционирани за паркиране върху тротоар. Съставени са 15 констативни протокола и са наложени глоби с фиш на 5 водача. Проверките бяха извършени в централните улици, като "Д.Груев"и "Владайска".Инспекторите съдействаха за премахване на стари и изсъхнали клони от дървета, които пречат за свободното преминаване на гражданите. Проверките продължават

Столичен инспекторат състави акт за установяване на административно нарушение на юридическото лице - "ЧЕЗ Разпределение "АД за невъзстановена тротоарна настилка след извършване на аварийни ремонтни дейности. Тротоарът, бордюрите и част от пътната настилка на бул. "Васил Левски" и ъгъла с ул. "Стара планина " не са възстановени и възпрепятстват безопасното преминаване на пешеходци и превозни средства. Това е нарушение на Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите по строителство на територията на Столична община./чл.10, ал.5/.CIMG1605

stara reklamaПо инициатива на Столичен инспекторат със съдействието на служители на Дирекция "Аварийно звено и превенция" към Столична община бяха премахнати още 36 броя стари рекламни табели по бул. "Симеоновско шосе".
Табелите бяха поставени върху дървета и електрически стълбове. Част от тях бяха в много лошо техническо състояние. Съоръженията нямат актуален собственик.
Инициативата за демонтиране на стари и опасни реклами продължава и в други райони на София.

111711171По инициатива на Столичен инспекторат и служители на дирекция "Аварийно звено и превенция"  към Столична община се премахнаха 16 броя стари рекламни табели  на булевардите "Цар Борис III" и "Тодор Каблешков".

Тези табели са в лошо техническо състояние, с изтекла за времето си  информация, без актуален собственик и необезопасени, и са поставени на дървета и електрически стълбове.  Инициативата за демонтиране на други такива стари и опасни реклами  ще продължи.

По нареждане на кмета на София инспекторите започват проверки за проводимостта на дъждоприемните шахти във всички райони на територията на столицата. На територията на столицата те са 30 000 броя като средно при необходимост се почистват между 30 - 40 броя.