При съвместна проверка със служители на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и полицаи от 3-то РПУ инспектори от район "Красна поляна" съставиха акт за установяване на административно нарушение на лице, което е отсякло и унищожило дълготрайна растителност без писмено разрешение от компетентен орган. Нарушителят е превозвал дървата в каруца. Деянието на лицето е нарушение на чл. 44, ал. 1 и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община.

 

 

На 23.02, 24.02 и 25.02.2018 г. жителите на район „Сердика“ могат да изхвърлят старите си автомобилни гуми на два стационарни пункта, които ще бъдат открити на следните адреси:

- ул. „Струга“ на ъгъла с ул. „Княз Борис I";

- ул. „Мара Бунева“, кв. „Орландовци“, читалището „Райна Княгиня“.

gumi

Инициативата по събирането на стари гуми от домакинствата е на Столична община, чрез Столичен инспекторат и районна администрация „Сердика“. Целта е да се намали възможността този вид отпадък да се изхвърля безразборно и да не се замърсява околната среда.

До момента са събрани над 4500 стари гуми в райните "Овча купел", "Младост", "Люлин", "Връбница", "Красна поляна", "Надежда" и "Искър".

Напомняме, че търговските обекти /автосервизи и пунктове за смяна на излезли от употреба гуми/ са задължени да имат сключен договор с лицензирана фирма, на която да предават събраните гуми, както и отработените моторни масла. Всеки обект, който нарушава разпоредбите на законодателството, подлежи на санкция в размер от 1400 до 4000лв.

Кампанията за събиране на стари автомобилни гуми ще продължи и в други райони на София.

На 20 февруари при получен сигнал инспекторите от район "Красна поляна" съставиха акт за установаване на административно нарушение на лице, което е изгаряло кабели на открито в близост до Виетнамските общежития. Със съдействието на служителите на 3 РУ - СДВР самоличността на нарушителя е установена.

Акт за установяване на административно нарушение беше съставен и на лице, което е изгаряло кабели в район "Младост".

Проверките продължават.

19081908119082

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прекланяме се пред великото дело на Апостола на Свободата!

Столичен инспекторат поднесе цветя пред паметника на Васил Левски в София.

1302

proektproekt1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Столичен инспекторат се включи в първите безплатни обучения по проект "Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени ппублични услуги" с подкрепата на ОП " Добро управление", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Тази седмица бяха проведени три броя обучения с общо тридесет участници в първите групи по модулите: "Обществен ред и сигурност", "Управление на водите", "Управление на отпадъците". Основната цел на проекта е осигуряване на професионално и експертно управление чрез повишаване на знанията и уменията , както и квалификацията на служителите в общинските администрации. Провеждането на обученията започнаха за периода м. февруари, март и април 2018г.

Вторият етап на обученията са през месеците май, юни, септември и началото на октомври.