snegorin2602

Екипите, ангажирани с почистването на София от снега, продължават своята работа и във вътрешнокварталните улици. В момента на терен  работят 111 снегопочистващи машини. В районите "Средец","Оборище", "Слатина", "Лозенец", "Триадица", "Подуяне", "Сердика", "Илинден", "Надежда", "Младост", "Студентски", Овча Купел", "Витоша", "Банкя",  „Нови Искър“, „Панчарево“- всички села и „Искър“ се  почистват вътрешнокварталните улици. 

Задължение на гражданите е да почиствaт от сняг и лед  прилежащите територии пред жилищните сгради, както и  на собствениците / ползвателите на търговските обекти. За непочистване се налагат глоби. 

При текущ контрол от началото на годината до 16 февруари инспектори от Столичен инспекторат са съставили 1696 бр. констативни протоколи за неправилно паркиране върху тротоар, 375 бр. актове за установяване на административно нарушение и 357 бр. глоби с фишове (всяка глоба е на стойност 50 лв.). За същия период са сътавени 362 бр. констативни протоколи за неправилно паркиране в зелени площи, 33 бр. актове за установяване на административно нарушение и 54 бр. глоби с фишове (всяка глоба на стойност 50 лв.).

 

От започването на процедурата (м. октомври 2009 г.) до момента, на територията на Столична община са установени като излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) 9 712 автомобила, на които са поставени стикер-предписания за доброволно преместване от терените общинска или държавна собственост. При извършваните последващи проверки е констатирано премахването на 6 315 ИУМПС и 182 бр. са минали годишен технически преглед, с което е отпаднал критерият за определянето им като ИУМПС.
 Със Заповед на Кмета на Столична община кметовете на райони са упълномощени да издават заповеди за принудително преместване на ИУМПС на площадки за временно съхранение или в центрове за разкомплектоване на ИУМПС. Към настоящия момент в Столичен инспекторат е постъпила информация за издадени 3 367 заповеди за принудително преместване.
 Фирмите, с които Столична община има сключен договор, след получаване на заявка от съответната районна администрация, принудително са преместили на площадка за временно съхранение 898 ИУМПС.

От започването на процедурата (м. октомври 2009 г.) до момента, на територията на Столична община са установени като излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) 9 712 автомобила, на които са поставени стикер-предписания за доброволно преместване от терените общинска или държавна собственост. При извършваните последващи проверки е констатирано премахването на 6 315 ИУМПС и 182 бр. са минали годишен технически преглед, с което е отпаднал критерият за определянето им като ИУМПС.
 Със Заповед на Кмета на Столична община кметовете на райони са упълномощени да издават заповеди за принудително преместване на ИУМПС на площадки за временно съхранение или в центрове за разкомплектоване на ИУМПС. Към настоящия момент в Столичен инспекторат е постъпила информация за издадени 3 367 заповеди за принудително преместване.
 Фирмите, с които Столична община има сключен договор, след получаване на заявка от съответната районна администрация, принудително са преместили на площадка за временно съхранение 898 ИУМПС.

От започването на процедурата (м. октомври 2009 г.) до момента, на територията на Столична община са установени като ИУМПС 9 712 автомобила, на които са поставени стикер-предписания за доброволно преместване от терените общинска или държавна собственост. При извършваните последващи проверки е констатирано премахването на 6 315 ИУМПС и 182 бр. са минали годишен технически преглед, с което е отпаднал критерият за определянето им като ИУМПС.
 Със Заповед на Кмета на Столична община кметовете на райони са упълномощени да издават заповеди за принудително преместване на ИУМПС на площадки за временно съхранение или в центрове за разкомплектоване на ИУМПС. Към настоящия момент в Столичен инспекторат е постъпила информация за издадени 3 367 заповеди за принудително преместване.
 Фирмите, с които Столична община има сключен договор, след получаване на заявка от съответната районна администрация, принудително са преместили на площадка за временно съхранение 898 ИУМПС.