Инспекторите от сектор "Контрол на замърсяване от строителство", днес на 27 март съставиха три акта на строителни обекти в м. ВЕЦ Симеоново в район "Лозенец" при текущ контрол.  И трите констатирани нарушения са за извършване на строително- монтажни работи без устройство за измиване на ходовата част на техниката, която излиза от обектите.

 Първият акт е съставен на техническия ръководител на обект на ул. "Димитър Шишманов", строеж на пет етажна сград с УПИ XII - 774 , вторият е с адрес на ул. "Данаил Крапчев" 9 на строеж на многофамилна сграда с УПИ XVI 703 и третият е с адрес на ул. "Йордан Бадев" с УПИ VIII 977-976-980.

Проверките за замърсяване от строителство продължават.

nik27При текущ контрол на 26 март, инспетори от сетор "Контрол на замърсяване от строителство" в кв. Витоша са установили нарушения, за което са съставили актове за административно нарушение.

Първият акт е на  техническия ръководител на строеж " Многофамилна жилищна сграда УПИХХХII-115 кв.Витоша м. ВЕЦ Симеоново  за допуснато извършване на строително - ремонтни работи без изградено устройство за измиване ходовата част на строителните машини излизащи от обект.

Вторият акт е съставен на  техническият ръководител на строеж " Две жилищни сгради - блок А и блок Б с подземни гаражи в УПИ I - 560 кв.38  м. ВЕЦ Симеоново отново в  район "Лозенец" за същото нарушение.

Проверките продължават.

Инспетори от район "Красно село" и служители на Общинска полиция извършиха съвместни засилени проверки в района за неправилно паркиране върху тротоари в ж.к. Хиподрума, ж.к. Лагера и  в ж.к. Борово.

Констатирани са 26 броя нарушители,  от които 19  са паркирали върху тротоар, 10 върху зелени площи и на място с фиш са глобени 7 водача на моторни превозни средства. 

Проверите продължават и в други райони.

При текущ контрол инспекторите от сектор "Контрол на замърсяване от строителство" установиха в район "Лозенец" - кв. Витоша - ВЕЦ Симеоново  извършване на строително - монтажни работи на два от проверените обекти без устройство за измиване на ходовата част на строителните машини, които излизат от строежите. Единият обект се намира на ул. "Тодор Кожухаров"  до №16, където се извършва стоеж на жилищна сграда изпълняван от фирма "Роял строй АИГ" ООД, а другият е на ул. "Яна Язова" до № 19, където също се строи многофамилна сграда от "Дона билд" ООД.

За допуснатите нарушения на техническите ръководители на обектите са  съставени актове за установяване на административно нарушение на основание чл.61, т. 17 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на СО.

Проверките продължават.blago25

От старта на традиционната кампания по Пролетното почиставне на стоилицата отp24 3 20 март до настоящия момент са се включили 2257 броя доброволци във всички райони на столицата. Над 1100 броя са засадените фиданки и зелени храсти, почистени са 307 броя междублокови градиники и са пребоядисани 63 пейки и детски съоръжения . Най- голям брой доброволци са отчетени в районите „Красно село“, „Подуяне“, „Надежда“, „Искър“, „Панчарево“ и „Младост“.p24p24 1p24 2

Инспекторите оказваха логистична помощ, както и раздаване на ръкавици, чували, бои, лакове и посадъчен материал. Учениците от 6-то ОУ  "И.Шишман" с помощта на инспекторите пребоядисаха фасадата на оградата на училището, с което премахнаха нерегламентираните надписи и драсканици.

На 23 и 24 март се извършиха проверки за търговци на открито. Проверките се извършиха в пространстава на паркове, около метростанциите и спирки. Нарушители са констатирани в Южен парк, Борисова градина, парк Лебеда, както и в районите „Люлин“, „Връбница“, „Овча купел“,“ и „Илинден“. За двата дни са установени 19 броя нарушители, които са продавали балони, играчки, памук и други предмети без разрешение за извършване на търговска дейност. От направените 42 броя проверки и са установени 19 нарушения, за което са санкционирани.

p24 4


Извършени са още и проверки за неправилно паркиране в квартални градинки и детски площадки. Глобени са 32 нарушители в районите „Красно село“, „Искър“, „Лозенец“, „Младост“, „Люлин“ и „Слатина“.

В район „Искър“ инспекторите изпратиха 47 писма с предписания до собственици на имоти, които според предписнитята трабва да предприемат мерки да ги почистят, ако това не се случи ги грози акт за установяване на административно нарушение.

 В районите, където се извършваше дейност „Миене“ инспекторите извършваха контрол за качественото изпълнение. Тази дейност ще се извръши и в друите райони на столицата по график. Контрол се извърши още и за извършване на оборки и почистване на ригули на пътни платна.

В Оперативния център на Столичен инспекторат са постъпили52 сигнала, от които 37 са отработени, а 15 са предадени по компетентност на други институции.