Борислава и Християн Георгиеви от София грабнаха наградата за "Най- активен доброволец" в капанията по Пролетното почистване 2018 - два двупосочни билета, предоставени с любезното съдействие на Авиокомпания България ЕР. Борислава и Християн се включват активно в мероприятия по почистване, залесяване и така също и привиличане на повече доброволци в дейностите по кампанията и не спират да търсят възможности да продължат с дейности по облагородаване на обществени места в София и в крайградските райони. Награда беше връчена от инж. Веска Георгиева - Директор на Столичен инспекторат.

prpr1

0000260376 article2

Поради зачестилите сигнали за неправилно паркиране върху тротоари и възпрепятстване на свободното пременаване на пешеходци, екипи на Столичен инспекторат и Общинска полиция започават съвместни масирани проверки. На 27 и 28 юни проверките ще обхванат район "Слатина", а на 29 и 30 юни екипите ще проверяват район "Лозенец". На нарушителите ще се съставят санкции. 

От началото на годината до настоящия момент в район "Слатина" са установени над 350 броя неправилно паркирали водачи на автомобили на тротоар, а в район "Лозенец" - над 650 броя нарушители.

Санкциите са в размер от 50 до 200 лв.

 

Инспекторите осъществяват ежедневен мониторинг на състоянието на дъждоприемните шахти и при необходимост се почистват от екипи на фирмите по чистота и Софийска вода. С оглед  на силните дъждове и очакваните валежи контролът е засилен. Проверява се и състоянито на подлезите и подходите за метростанциите. На територията на столицата има регистрирани над 35 000 броя работещи дъждоприемни шахти, от които от началото на годината до настоящия момент поради необходимост са почистени над 5 500 броя. Само за периода от 20 до 22 юни са почистени  над 500 .

 

mbtЕкип от експерти на Столична община, Столичен инспекторат и общинско предприятие за третиране на отпадъци /ОП“СПТО“/ осъществява контрол на фирмите, транспортиращи отпадъци и мониторинг на постъпващите такива в Завода за механично и биологично третиране на отпадъци в м. Садината, с. Яна.
При една от проверките е установено, че юридическо лице, разтоварва отпадъци, несъответстващи на битови отпадъци. Дружеството събира и транспортира отпадъци по реда на чл.24 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

За установеното нарушение служителите от Столичен инспекторат са съставили акт за установяване на административно нарушение. Наложената санкция на юридическото лице ще бъде в размер от 700 до 20 000 лв.

Проверките продължават.

От 21-23 юни ще се проведе тридневна лятна кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, която ще обхване четири столични района – „Овча купел", „Лозенец"/„Триадица" и „Слатина".

Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен от 8.30 до 14.30 часа, както следва:

Район „Овча купел"

21.06.2018 г. (четвъртък) – бул. „Цар Борис III" № 136 Б, пред районна администрация „Овча купел".

Райони „Лозенец" и „Триадица"

22.06.2018 г. (петък) – бул. „Арсеналски" № 97, на паркинга до светофара на кръстовището с ул. „Богатица".

Район „Слатина"

23.06.2018 г. (събота) – бул. „Шипченски проход" № 67, пред районна администрация „Слатина".

Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
Лакове и бояджийски материали
Домакински препарати и химикали
Мастила и замърсени опаковки
Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)
Действащата Система е единственият възможен законен начин гражданите на столицата да предадат съхраняваните в домовете си отровни препарати и химикали.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на Общината за седма поредна година.