Служителите на Столичен инспекторат ще извършват проверки в централната градска част с още един електромобил.

В момента инспекторите осъществават контрол с Renault Zoe и Nissan Leaf. Проектът за насърчавене използването на електрически превозни средства по Инвестиционна програма за климата /ИПК/, с който инспектората кандидатства за финансиране от Националния доверителен екофонд и сдобиване с още едно ново електровозило е вече одобрен. През 2019 г. автoпаркинга ще се увеличи и с plug-in- hybrid /автомобил с двигател с втрешно горенe и електродвигател/. Това е част от политиката на Соличен инспекторат за загриженост за опазване на околната среда, като се избягват действия, които по някакъв начин биха нарушили или замърсили околната среда или предизвикали ненужни шумове.

 Ще се извърши дейност „Механизирано миене с автоцистерна с маркуч“ на територията на район „Средец“ както следва:
На 13.10.2018 г. / събота/
• Бул. „ Витоша““ от бул. „Патриарх Евтимий“ до пл. „Св. Неделя“  – нощна смяна.
• Улиците в карето между ул. „Шипка“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. “Цар Освободител“ и бул. „Васил Левски“- нощна смяна.
На 14.10.2018 г. / неделя/
• Ж.к. „Яворов“ – всички улици с обществена значимост и вътрешно- квартални.

За качественото извършване на миенето, молим гражданите да не паркират на посочените булеварди и улици в дните на дейността.  Контролът ще се осъществи от Столичен инспекторат.

Днес на 11 октомври се проведе 3-та междунродна конференция BAS /Benefit as you save/ под патронажа на Столична община. На конференцията се обсъждаха теми като формиране на навиците за разделно събиране на отпадъците от домакинствата, едрогабаритните отпадъци, тестилнте отпадъци, излезлите от употреба моторни превозни средства, електрическо и електроно оборудване, опасни и био отпадъци и др. Конференцията се откри от Йоана Христова зам. кмет на Столична община.

Директорът на Столичен инспекторат инж. Веска Георгиева направи презентация на тема: регулярни проверкии инициативи, стари гуми, отработени масла и изгаряне на открито и работата на Столичен инспекторат в насока подобряване качеството на въздуха в столицата.

vg

spАкт получи технически ръководител на обект на ул. "Цар Иван Шишман" 4 в район "Средец", който нерегламентирано постави контейнер за строителни отпадъци на уличното платно и възпрепятства свободното преминаване. Това е нарушение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община. Наказателното постановление е в размер до 500 лв. Проверките продължават.

 На  11-13 октомври ще се проведе тридневна есенна кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, която ще обхване три столични района – „Оборище", „Младост" и „Подуяне".

Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен от 8.30 до 14.30 часа, както следва:

Район „Оборище"

11.10.2018 г. (четвъртък) – бул. „Янко Сакъзов", на входа на парк „Заимов" срещу ул. „Васил Априлов".

Район „Младост"

12.10.2018 г. (петък) – жк. Младост 4, на входа на парк „Сухото дере" откъм ул. „Самара" - бл. 440.

Район „Подуяне"

13.10.2018 г. (събота) – ул. „Плакалница" № 51, пред районна администрация „Подуяне".

За по-голямо удобство, за пръв път разполагаме пункта пред район „Подуяне".

Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
Лакове и бояджийски материали
Домакински препарати и химикали
Мастила и замърсени опаковки
Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)
Действащата Система е единственият възможен законен начин гражданите на столицата да предадат съхраняваните в домовете си отровни препарати и химикали.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на Общината за седма поредна година.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок (www.balbok.com), Столична община (www.sofia.bg/waste) и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook (https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869).

Прилагам График на Мобилния събирателен пункт за 2018 г. и информационна листовка 2018.

Благодаря ви за активната подкрепа.