Фестивал "Фотофабрика" представя избрани кадри на агенциите ройтерс и Гети имиджис, включени в изложбата "Маргиналния човек", част от фотофонда на фестивала. Изложбата е на открито и и заема нетрадиционни места за повече любители на фотографията. След излагането на творбите на ул. "Кракра", сега те намериха място на оградата на Професионална гимназия  по електротехника и автоматика " на  бул. "Овча купел "1 , в район "Овча купел".  Столичен инспекторат съдейства за мястото и неговото предварително облагородяване.Image 1 1

Продължават  засилените проверки за неправилно паркиране върху тртоар в район "Лозенец". До настоящия момент от 29 юни до 2 юли са констатирани над 100 броя нарушители, които ще получат административна санкция. Размерът на санкцията е от 50 до 200 лв.

Проверките продължават.

 

От днес 2 юли започна поетапно затваряне на улици по график за район "Красно село"  в интервала от 7.30 до 16 .30 ч. Успоредно с дейността се извършва и измиване на контейнери за битов отпадък. 

Напомняме на водачитsese1е на автомобили да не паркират по улиците, предвидени за миене спрямо графика.krse

adi

Премахват се незаконно поставени информационни табели и рекламни елементи, постовени по дървета, мантинели, стълбове, парапети и други общестнени места по  продължението на бул. "Никола Петков" с кръстовището на бул. "Цар Борис III". След извършен контрол от Столичен инспекторат и установеното нарушение са предприети действия по остраняването на незаконната реклама съвместно с екипи на  дирекция" Аварарийна помощ и превенция" към СО. До настоящия момент са премахнати над 20 броя рекламни елемента.

на лицето, което е извършилило нарушението са саставени 2 акта за административно нарушение.

Контролът и действията по премахването продължават.

m,adi1

От 2 до 24 юли ще се затварят ключови улици поетапно в районите Красно село", Триадица“, „Възраждане“, "Оборище"  и "Средец".

Екипи на Общинска полиция, Пътна полиция към СДВР, Център за градска мобилност ЕАД, Столичен инспекторат и фирмите извършващи дейност „Чистота“ за всеки район са направили организация, за да може миенето да се извърши в интервала от 07.30 до 16.30 ч. качествено.

Собствениците / водачите на автомобили да преместят същите от уличните платна в дните определени за миене спрямо графика.

Автомобилите, които не са преместени доброволно ще бъдат принудително премествани в съседни улици. За новото местоположение на превозното средство, информация може да се получи в съответното Районно управление на СДВР.

Дейността може да бъде отложена при лоши метеорологични условия.