При масирани проверки на Столичния инспекторат и на Общинска полиция през изминалата седмица са съставени 530 констативни протокола за неправилно паркиране върху тротоари и зелени площи във всички райони на столицата. Актовете са 59, а фишовете за глоба на място – 122 в размер на 50 лева. Само за двата дни на уикенда са съставени 197 протокола, 9 акта и 5 фиша. 

Най- голям брой нарушители са констатирани в районите "Младост", "Витоша" и Овча купел".

Броят на водочите, които паркират в детски площадки и градинки намалява. Столичният инспекторат е преградил с кашпи входовете към над 90 от детски площадки и градинки в междублокови пространства и това прави невъзможно навлизането на автомобили, което иначе би изложило на опасност живота и здравето на ползващите съоръженията.

При проверка в район "Красна поляна" инспекторите установиха изгаряне на електрически кабели на открито на ул. "Братска дружба". Със съдействието на  служители на 3 РУ - СДВР е установена  самоличността на извършителя, след което му е съставен  акт за административно нарушение. Вторият акт е съставен на лице, което е изгаряло също кабели на открито между ул. "Суходолска"и ул. "Братска дружба".

Проверките са системни. 

В Столичен инспекторат отново се  получи оплакване от  гражданин за поставен върху предното стъкло  на автомобила си  фалшив фиш Паркираният автомобил се е намирал в  район "Младост". Върху бланката е изписано, че е съставен от Столичен инспекторат, което на практика не  отговаря на истината.

Апелираме  гражданите, които установят върху автомобилите си такъв фиш, незабавно да се обадят в най-близкото Районно управление на СДВР, в Столичен инспекторат на телефон 029875555 или на електронна поща inspectorat@inspectorat-so.org.

20. 120.11320.11


Паркиране в зелени площи , върху тротоари  и детски площадки установиха инспекторите на Столичен инспекторат  през 19 и 20 януари. Масираните проверки съвместно с Общинска полиция обхванаха районите „Младост“ около Бизнес парк  и „Витоша“/ ул. "Ал. Пушкин", ",Маринковица",бул. "България"/ и др. Общо за дните  19 и 20 януари са съставени 197 констативин протокола, 9 акта и са съставени 5 фиша с глоба на място във всички райони на столицата.
Дежурните инспектори извършиха контрол на дейностите, свързани с чистотата и зимното поддържане на територията на СО, в т.ч. пътищата на територията на природен парк Витоша . Във всички райони се почистваха регулите на пътните платна от наноси - смеси от зимно поддържане и други отпадъци. Приоритетно се обрабатват улиците, по които се движи масовия градски транспорт. Извършен е контрол на дейност миене на бул.“Н. Мушанов“, „Овча купел“, пл. Ручей, локолното платно на бул. „България“, ул. „Житница“, пл. Руски паметник, бул. „Скобелев“ и регулите на бул. „Цар Освободител“.
Проверени са над 30 броя автосервиза и пунктове за смяна на автомобилни гуми, с оглед на това да не се допуска възможност за изгаряне на отпадъци на открито. При проверките не са установени нарушения.
Проверяват се и строителните обекти. В районите „Лозенец“, „Студентски“ и „Кремиковци“ са установени нарушения и са съставени 3 акта за административо нарушение. Съставени са и 17 констативни протокола с предписания.. Най- честите нарушения са непочистена ходова част на камионите, които излизат от обектите и липса на плътна строителна ограда. Проверките обхващат още наличие на камиони, които транспортират земни маси и/или строителни отпадъци без покривала и разрешен маршрут за транспортирането им. 

Проверки за търговци на открито, както в районите, така и се продължава със системните проверки на териториите около бит пазара. Съставени са  общо 4 акта за административно нарушение и 41 констативни протокола за търговия на открито без разрешителни документи.

Днес на 18 януари продължиха засилените проверки за неправилно паркиранеPTcarPTcar1 върху тротори в районите "Младост", "Витоша" и "Изгрев". 71 броя нарушения са констатирани.

Екипи на Столичен инспекторат и Общинска полиция продължиха проверките за паркиране върху тротораните площи в близост до Бизнес парк в район "Младост" и установиха 20 нарушения, за което  двадесет водача на амтомобили получиха констативни протоколи. 

В район "Витоша" на бул. "България в отсечката от бул. "Т. Каблешков" до Околовръстен път екипите съставиха 19 констативни протокола за, това че автомобилите са паркирани върху тротоар.

В район "Изгрев" инспекторите са съставили общо 32 броя констативни протоколи, от които 21 броя са това,че водачите са спряли върху тротоар и 11 броя за паркиране в зелени площи.  12 са водачите, които са санкионирани с фиш на място. Стойността на глобата с фиш е 50,00 лв.

Проверките продължават.