При извършване на текущ контрол на територията, инспекторите от районен инспекторат Средец установиха изхвърляне и смесване на различни потоци отпадъци, хартия, пластмаса и кухненски отпадъци в контейнерите за битови отпадъци.

Нарушенията са констатирани в търговски обекти - Пицария и ресторант, за което на юридическите лица са съставени актове за установяване на административно нарушение. Глобата е в размер от 700 лв до 20 000 лв.

Проверките продължават !

Инспектори съставиха още два акта за установяване на административно нарушение при проверки за замърсяване от строителство в район "Лозенец" в м. ВЕЦ Симеоново. Нарушенията са констатирани на обекти на ул. "Йордан Радичков" и ул. "Борис Арсов". Техническите ръководители са получили актове заради липса на устройство за измиване на ходовата част на техниката, която излиза от обектите.

Продължават проверките за замърсяване от строителство в район "Лозенец" в м. ВЕЦ Симеоново. Инспекторите констатираха нови три нарушения, за което техническите ръководители на обектите получиха актове. На три различни адреса (два обекта на ул. "Георги Райчев" и един на ул. "Асен Разцветников" 9 - 11) инспекторите са установили, че липсват изградени съоръжения за измиване ходовата част на строителните машини.
Контролът на строителните обекти продължава във всички райони на Столична община.

 

В рамките на двата дена се включиха над 1500 броя доброволци във всички райони на столицата. Над 300 тона са извозените отпадъци, засадени са фиданки и зелени храсти и  са почистени  междублокови градиники, както и са пребоядисани пейки и детски съоръжения . Най- голям брой доброволци са отчетени в районите „Красно село“, „Подуяне“, „Надежда“, „Искър“, „Изгрев“,"Връбница" и „Младост“. В район „Красно село“ доброволците проявиха изключителна фантазия при облагородаване на междублоковите пространства с алпинеуми и цветни фигури за пролетно настроение. Децата от 74 ОУ "Г.Делчев" почистиха училищния двор заедно с техните преподаватели.31d131d431d3

31d631d7Инспекторите оказваха логистичана помощ, както и раздаване на ръкавици, чували, бои , лакове и посадъчен материал и участваха и заедно с почистващите. В район „Овча купел“ инспекторите се включиха активно в почистването на пространства в с. Мало Бучино. С екологичната техника, с която работи инспектората бяха почистени колоните на Софийската градска библиотека.

На 30 и 31 март се извършиха проверки за търговци на открито. Проверките обхващаха пространстава на паркове, около метростанциите и спирки. Нарушители са констатирани в Южен парк, парк Борисова градина, Северен парк, както и в районите „Люлин“, „Подуяне“,, „Овча купел“,“ и „Искър“. За двата дни са установени 20 броя нарушители, които са продавали балони, играчки, памук и други предмети без разрешение за извършване на търговска дейност. От направените 45 броя проверки и са установени 20 нарушения, за което са съставени актове на нарушителите.31d5

Извършени са още:
Извършени са и проверки за неправилно паркиране в квартални градинки и детски площадки. Глобени са 29 нарушители в районите: „Искър“,„Овча купел“, „Младост“. „Люлин“ и „Надежда“.

В районите „Илинден“, „Изгрев“ , „Младост“ и "Витоша", където се извършваше дейност „Миене“ инспекторите осъществяваха контрол за качественото изпълнение. Тази дейност ще продължи и в друите райони на столицата по график. Контрол се извърши още и  на оборки и почистване на ригули на пътни платна като гара Север, Северна тангента и други .

Направени са и проверки в района на депо Враждебна и кариера „Нови силози“ в район "Искър“ за наличие на камиони, които транспортират земни маси и/или строителни отпадъци без чергила и с непочистена ходова част . Благодарение на системните проверки не са установени нарушители.

В Оперативния център на Столичен инспекторат са постъпили 89 сигнала, от които 66 са отработени, а 27 са предадени по компетентност на други институции.

 

 

Продължават проверките за замърсяване от строителство в район "Лозенец" в м. ВЕЦ Симеоново. Инспекторите констатираха още две нарушения, за което техническите ръководители на обектите получиха актове. Първият строеж, на който се извършват строително- монтажни работи без устройство за измиване на ходовата част е с адрес ул. "Проф. Ел. Карамихайлова". Вторият акт за същото нарушение е съставен на техническия ръководител на  обект на ул. "Слав Караславов".  Това е 11 пореден акт за установяване на административно нарушение в м. ВЕЦ Симеоново за периода от 25 до 29 март. Засиленият контрол ще продължи и не само в този район.