При текущ контрол в район "Красна поляна" инспекторите съставиха два акта за административно нарушение за горене на кабели на открито на ул. 302 в кв. Факултета. Със съдействието на служители на 3 РУ- СДВР е установена самоличността на извршителите за налагането на административната санкция. 

Проверките продължават.

Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде в два столични района - „Надежда" и „Връбница" - на 26 октомври 2018 (петък).

От 830 до 1130 часа ще бъде разположен в „Надежда" - на ул. „Кирил Дрангов" № 55 - пред районна администрация „Надежда".

От 1230 до 1530 часа ще се премести във „Връбница" - на бул. „Хан Кубрат", зад бл. 328 - районна администрация „Връбница".

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци от домакинствата:

· Живачни термометри, прекъсвачи и ампули с живак

· Лакове и бояджийски материали

· Домакински препарати и химикали

· Мастила и замърсени опаковки

· Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на Общината за седма поредна година.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок (www.balbok.com

При извършен текущ контрол за перида от 10 до 22 октомври инспекторите от район "Средец", съставиха 4 акта на лица, които при извършване на строитолно-ремонтни дейности са използвали контейнери, които са били разположени на уличното платно неправоморно. Такива нарушения са констатирани на улиците "Шишман, "Ст. Караджа", и "Славянска беседа". Това е нарушение на чл. 23, т. 5 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, който забранява поставянето на контейнери за строителни отпадъци на уличното платно.

Днес при текущ контрол в кв. "Факултета" на ул 301 в район "Красна поляна", инспекторите съставиха пореден акт за горене на открито. Нарушението е   изгаряне на стари дрехи и обувки,  които след почистване на дома  са били изорени но открито на улицата. Инспекторите са съставили  акт за административно нарушение на извършителя на деянието, с помощта на служители на 3 РУ към СДВР.

Гражданите, които станат очевидци на подобен род нарушения могат за сигнализират на районните инспекторати и на телефона за неспешни синали 987 55 55.

slavka

Столичен инспекторат извършва масирани проверки на търговски обекти, за това как е изградена организацията по разделното събиране на различните видове отпадъци, които се образуват от дейността им, както и тяхното предаване.

Днес в централната градска част в район "Средец" бяха проверени 7 търговски обекта на ул. "Г. С. Раковски", ул. "Ген. Й. Гурко" и ул. "Съборна". Инспекторите са констатирали и в седемте обекта нарушения, за което са съставени глоби с фиш на стойнст 50.00 лв. за смесване на отпадъци от опаковки и тяхното изхвърляне в съдовете за битови отпадъци. Проверките ще продължат, както и ще се осъществи последващ контрол на обекти, допуснали вече нарушения.