Ръководството на Столичен инспекторат бе  поканено от Общинки инспекторат Перник на еднодневен семинар в Общинската база с. Рударци за обяна на добри практики и опит в дейностите по осъществяване на контрол и превенция, свързани с правомощията и нормативните наредби.

Това не е първата среща, в която двете институции се срещат да дискутират общи теми като управление на отпадъците, зимно поддържане, контрол на търговската дейност на общински площи, неправилно паркиране, юридически казуси, контрол по замърсяване от строителство, отговор на сигнали и всички други дейности съпътсващи ежедневния контрол и действия при необичайни ситуации. По време на презентациите се дискутираха и  действия по превенция.

Семинарът беше открит от кмета на Община Перник- Д-р Вяра Церовска  с нейния екип,181 началникът на Общинския инспекторат Георги Стоянов и инж. Веска Георгиева - Директор на Столичен инспекторат, инж. Петър Николов и началниците на 24 -те районни инспекторати 182на столицата. Такива срещи са изключително ползотворни и имат за цел да спомагат за общите усилия в прилагане на законовите разпоредби и правила за постигане на  по- високи резултати при контрола и превантивната  дейност в градската среда.

"Семинарът беше продиктуван  от много обстоятелства, за да бъдът стиковани усилията ни при зимното поддържане на територията, както и с председателството на България на Съвета на ЕС. ", каза инж. Веска Георгиева.

При извършени текущи и превантивни проверки в м. Витоша - ВЕЦ Симеоново в район "Лозенец", инспекторите съставиха 23 протокола с предписания от началото на седмицата до сега и 8 акта на технически лица - отговорници на обекти за груби нарушения на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община на различни строителни обектиCIMG6599. Най- честите нарушения, които допускат техническите отговорници на строителните обекти в местността са: строеж без плнътна ограда, разпилявяне строителни отпадъци извън границите на обекта, излизане на камиони от обекта без чергила, когато превозват материали и без направление за транспортиране на земни маси и др. 

Проверките продължават.


Aneta

По покана на ръководството на Висшето франкофонско училище по администрация и мениджмънт служители на Столичен инспекторат от сектор "Контрол на компонентите и факторите на околната среда" направиха презентация на тема: "Управление на отпадъците и осъществаване на контрол". Студентите, които работат по проекти свързани с управлението на отпадъците, проявиха голям интерес и участваха активно с мнения и въпроси. Това, както казаха те и техните преподаватели е едно изключително добро начало за взаимодействие между учебните заведения и институциите за черпене на опит и знания от експерти в областта на отпъдъците.

По инициатива на Столична община днес на 28 октомври се почистваха гробищните паркове на територията на столицата. Столичен инспекторат създаде организация28.1128.10, както и осъществяваше логистична подкрепа по време на почистването от зелени отпадъци, храсти, клони и треви, които бяха извозени на СПТО "Хан Богров", линията за  преработка на зелени отпадъци и превръщането им в компост.

Над 350 куб.м зелени отпадъци бяха извозени с участието на  30 броя специализирана техника.

Столичен инспекторат състави три акта за нерегламентирано депониране на строителни материали в м. Витоша ВЕЦ Симеоново. Трите акта са съставени на техническия ръководител на обекта за нарушения по Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата- депониране на земни маси, пясък, чакъл и строителни отпадъци извън границите на обекта, греди и изрезки от кофражни планта, остатъчен бетон, коита са били разположени извън границите на обекта и отвеждане на води от обекта на уличните платна.

Нарушенията са по чл. 61 , т.1 от Наредбата за уплавление на отпадъците и поддържане и опазване чистота на територията на Столична община.

Проверките продължават.