Заловени на място с помощта на служители на 3 РУ - СДВР са две лица на ул. "Суходолска" № 2, коита са изгаряли електрически кабели на открито и са замърсявали въздуха и околното пространство. Инспекторите от район "Красна поляна" са съставили акт за установяване на административно нарушение и на двамата извършители. 

Проверките продължават.

По инициатива на Столичен инспекторат със съдействието на фирма "ДЛВ" подмостовото простронство но бул. "България" и "Витоша" е насипано с настилка от трошен камък. Фирмата предостави 280 кубически метра материал  за насипване на пространството като по този начин се спомага за подобряване на качеството на въздуха в София. 
nik1nik2nik3nik4

На 16.05. 2018 г. след получен сигнал в Оперативен център на Столичен инспекторат за изоставен кон с каруца на ул. "Витоша" и ул. "д-р Стефан Сарафов" в район "Лозенец" срещу 14 ДКЦ , служители на инспектората и на 4 РУ - СДВР са пристигнали на място. Извършени  са действия по установяване на собственика на животното със съдействието на органите на реда.  След проверката се констатира, че животното няма поставен микрочип според изискванията. На събственика е съставен акт за установяване на административно нарушение по чл. 59, ал.3, т. 1 от Закона за защита на животните и е съставен констативен протокол за индентифициране и регистриране на животното.

Инспекторите от район "Красно село" съставиха акт на лице, което е горяло електрически кабели на открито. Нарушението е установено на ул. "Братска дружба" № 8 в района. Лицето, което е горяло кабели на открито е получило акт  по Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на СО.  Съдействие при съставяне на акта за установяване на административно нарушение са оказали служителите на 8 РУ - СДВР.

Проверките продължават.

Мобилният събирателен пункт за райони „Красна поляна", „Илинден" и „Възраждане" ще бъде на 11 май 2018 (петък), от 8³° до 14³° часа.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
Лакове и бояджийски материали
Домакински препарати и химикали
Мастила и замърсени опаковки
Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)
Пунктът ще бъде разположен на ул. „Пиротска" и бул. „Константин Величков", до парк Света Троица.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Както знаете, Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на София за седма поредна година.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок (www.balbok.com), Столична община (www.sofia.bg/waste) и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook (https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869).