След тежко боледуване почина нашия колега Хрисант Константинов Цвятков  дългогодишен инспектор от РИ "Връбница". 

Поклонението ще се състои на 3 декември /неделя/ от 10.30 ч. в Дом на покойника на Централните Софийски гробища.

 Съболезнования на семейството и всички близки!

Поклон пред паметта му!

Столичен инспекторат напомня на всички, които създават организацията за почистване на прилежащи площи около имоти частна собственост и ползватели на такива, че при зимни условия са длъжни да спазват чл. 67 т. 2 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на СО, а именно, че са длъжни да почистват тротоарите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, а така също и ледените висулки на сградите. Същите подлежат на санкция при неизпълнение според разпоредбата.

Забранено е :

Да се изхвърля почистения сняг от тротоарите на уличните платна, да се натрупва до стволовете на дървета и до спирки на масовия градски транспорт.

По инициатива на Столичен инспекторат се събраха от доброволци над 160 книгиBenkovski, които ще бъдат предоставени на  Народно читалище "Г.Бенковски" в район "Сердика". Инициативата подкрепиха и служители на инспектората, които дариха книги от своите библиотеки за ползването на читателите.

Инициативата продължава и намира повече последователи.

Целта на срещата беше да се стиковат действията при зимно поддържане на урбанизираната територия на столицата и общинската пътна мрежа. На срещата беше направена презентация за зимно почистване и мерки при някои специфични случаи. От всяка институция са определени лица, които имат регламентирани задължения за оперативно взаимодействие, предаване на актуална информация за връзка с компетентните организации, които имат отношение при зимна обстановка.
На срещата организирана от ръководния екип на Столичен инспекторат присъстваха представители на Областната управа на област София, „РИОСВ“ София, „Пътна Полиция“ СДВР, Столична дирекция “ПБНЗ“, Дирекция управление на отпадъците към СО, Дирекция „Сигурност“ , Дирекция “Аварийна помощ и превенция“, с-р „Общинска полиция“, „Метрополитен“ , ЦГМ ЕАД, Дирекция „Паркиране и мобилност“ СО, „Столичен автотранспорт“ ЕАД, ОПУ - София, Дирекция „Транспорт“, Дирекция “Транспортна инфраструктура“, „Софинвест“ ЕООД, „Топлофикация“ София, „ЧЕЗ разпределение „АД, „Софийска вода“ АД, „ВиК“ ЕАД, ПП „Витоша“, дирекциите на „Паркове и градини“, Улично осветление, Спешна медицинска помощ, фирмите „Пътища и съоръжения“ ЕАД, „Чистота –Искър“ ЕООД, Титан ДЗЗД, Бакс 99 АД, ЕФ СИ СИ България, Белмекен, АЕС –Х груп ДЗЗД, ЗМБГ АД. На всички институции е раздадени „План за оперативно взаимодействие при зимна обстановка 2017 – 2018“ , в който са дадени всички координати на ангажираните лица.

Столичани и гости на София отново могат да ползват чешмата в Градската градина. Тя беше надраскана и изпоцапана, а чучурите бяха станали обект на вандализъм. 

По инициатива на Столичен инспекторат мраморната плоча на чешмата е почистена от графити, както и пространството около нея ,а чучурите са възстановени. Така пространстовото стана още по-приятно за разходки и отдих.
20 120