Инспекторите от район "Красна поляна" съставиха акт на голям търговски обект, който се намира на бул. "Ал. Стамболийски" 247, за това че служебно лице от магазина е изхвърлило кашони, отпадъци от опаковки и хартии  в контейнери за битов отпадък и до тях. Допуснато е замърсяване на пространството на ул. "Рибен буквар" зад пазар Дамарчеvlado. За подобен род нарушения в централната градска част на търговски обекти бяха наложени над 20 глоби на място с фиш и бяха съставени 7 акта за изтеклата седмица. Проверките текат във всички райони на столицата.

 

Вторият акт за административно нарушение е на собственика на сервиз за смяна на гуми на ул. "Вардар" 156 , който е складирал гуми на общинско място , което е недопустимо .

g11

1.11

При текущ контрол в район "Средец" инспекторите са установили на ул. "Княз Александър I Батенберг" №6 разположен контейнер за строителни отпадъци на уличното платно. Техническият ръководител на ремонта е получил акт, за това че е е разположил контейнер за строителни отпадъци и е създал предпоставка за инцидент с падащи предмети от извършваните ремонтни дейности.

Проверките продължават.

Столичен инспекторат изпрати покани за съставяне на актове за административно нарушение на управителите на три големи търговски обекта, за това че са допуснали смесване на различни видове отпадъци. Санкцията по акта за такова нарушение е от 700 до 20 000 лв. Проверките, които извършват инспекторите имат за цел да контролилрат дали се спазват изискванията за радзелно събиране на отпадъци от опаковки/хартия, найлон, пластмаса и стъкло/ и био отпадъци / хранителни- кухненски/. За периода от 1 до 29 октомври инспекторите  са съставили 25 глоби с фиш в размер на 50 лв. на място на физически лица.

Проверките продължават.

Напомняме, че събирането на ненужни текстилни отпадъци от домакинствата продължава. Целта е да се ограничи възможността те да се използват за горене с цел отопление. На територията на Столична община са разположени контейнери от 1100 л. с надпис „Текстил“, в който да се изхвърлят разделно тези отпадъци. Адресите на специализираните контейнери можете да видите тук.
Освен чрез стационарни контейнери събирането на стари текстилни и кожени изделия ще се извършва и чрез заявка за количества над 10 кг. Заявката се подава в Оперативния център на Столичен инспекторат на телефон 02/987-55-55 с точен адрес и телефон за връзка.

 До настоящият момент от началото на годината, когато стартира инициативата с три контейнера  в район "Слатина", " Оборище" и "Люлин" са събрани на д 20 т. такстилни отпадъци от домокинстовата.

if 

Прверките на фирмитеза готовността им за зимата  се извършват по график от 23 да 25 октомври от екипи - експерти.

Днес в една от базите на почистваща фирма при проверката присъства столичния кмет Йорданка Фандъкова с директора на инспектората, инж. Веска Георгиева.                          

По план 234 трябва да бъдат снегорините в готовност на територията на столицата." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка на готовността за зимно почистване на една от фирмите. От 23 октомври започнаха проверки на готовността за зимно почистване. Проверките се извършват от екипи на Столичния инспекторат. София е разделена на 8 зони, отделно от това са зони за общинските пътища и част от републиканската пътна мрежа, за която отговаря Столична община.В различните райони на града са определени 68 местостоянки, където ще бъдат разположени първоначално снегорини за реакция при снеговалеж.

"Санкциите, които са заложени, са сериозни" – каза кметът Фандъкова. Тя припомни, че за миналия зимен сезон са наложени санкции в размер на над 3.5 млн. лв. за некачествено почистване. Контролната дейност се осъществява от Столичен инспекторат.

Съгласно изискванията на Техническите спецификации спирките на градския транспорт, подходите към подлези и метростанции, тротоарите около болници, детски градини, детски ясли и училища следва да бъдат почистени до 7,30 ч. Когато снеговалежът е в следобедните часове, до 19,30 ч. за деня. За всеки брой непочистена спирка санкцията е 2000 лв.

Непочистени площади, тротоари, подходи към подлези и метростанции, пешеходни пътеки санкцията е за всеки 100 кв. м – 1000 лв.

Ангажимент на собствениците на сгради е да почистят тротоарите пред своите сгради.

fcc