Днес при извършена проверка в район "Възраждане" на бул. "Възкресение" №29 на пункт за смяна на гуми е констатирано следното нарушение - допуснато е разполагане на гуми по тротоара, които възпрепятстват свободното движение на пешеходците. Инспекторите са съставили акт за установяване на административно нарушение на основание чл.51 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.

При извършени проверки на търговски обекти в район "Оборище" и "Студентски", които генерират биоразградими отпадъци инспекторите установиха нарушения на чл.16 т.2 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на  Столична община. Констатирано е смесване на разделно събрани биотпадъци  в контейнери с други видове отпадъци. 

На управителя на търговска верига магазини в район "Оборище" е съставен акт за установяване на  административно нарушение, а на останалите проверени обекти   е наложена глоба с фиш.

Проверките продължават.pep40

 

Днес по случай седмицата на гората и Кампанията по пролетното почистване на столицата над 70 доброволци се включиха в залесяване в кв. Абдовица по поречието на р. Искър. Служители на Югозападното Горско предприятие и от Държавно горско стопанство - София ще засадят над 4 дка площ с тополи по поречието на реката, а във вътрешността акации и червен американски дъб.

Във връзка с предстоящите Великденски празници ще бъде извършено почистване – уборки, ръчно метене, събиране и транспортиране на едрогабаритни и зелени отпадъци около прилежащите площи на църкви и храмове в София. Екипи на почистващите фирми започнаха извършване на дейностите. От 3 до 5 април от 22.00 ч. ще се извърши и миене с автоцистерна на площад „Александър Невски“.

todortodor1

По време на пролетното почистване на Столицата от 2 април at2018 г. до 24 април 2018 г. и с цел улеснение на гражданите ще се проведе мобилна кампания за събиране на текстил. Всеки, който има ненужни облекла в дома си в количество над 10 кг. може да направи заявка за предаване по лесен, удобен и екологичен начин на телефона на Оперативния център на Столичен инспекторат - 02/ 987 55 55.
Събраните отпадъци ще се третират екологосъобразно, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците от фирма, притежаваща разрешение за дейности с отпадъци. За събирането й Столична община няма да заплаща финансови средства.
Нека не позволяваме нашите отпадъци да бъдат изгаряни безконтролно и да замърсяват въздуха, който дишаме!
Моля, обадете ни се!
Всяко домакинство има изобилие от вече ненужни дрехи, обувки и домашен текстил.
Когато сезоните се сменят ние забелязваме в гардероба си дрехи, които не ни харесват, не ни стават или просто знаем, че никога повече няма да облечем.

Изхвърлянето на тези текстилни отпадъци в съдовете за смесени битови отпадъци води до замърсяване на околната среда и въздуха в случай на нерегламентирано изгаряне.

Не изхвърляйте ненужния текстил  в контейнерите за битови отпадъци!

Столична община чрез Столичен инспекторат провежда целогодишна кампания за събиране на ненужен текстил / дрехи, чанти, обувки, кожи, кърпи, хавлии, завеси, покривки/ и други текстилни материали от гражданите в стационарни пунктове. Броят на пунктовете постепенно се разширява, за да се обхване цялата територия на Столична община.

Днес на 30 март в инициативите по по почистване на междублокови пространства и градинки се включиха, не само живущите от кв. Княжево, а и ученици от 5 СУ "Академик Емилиян Станев"в кв. Павлово от район "Витоша". Активни в хубавия пролетен ден са и в районите "Красно село", "Слатина" и "Изгрев". Продължават дейностите по почистване на уличните платна и регули от наноси и кал и смеси след зимно поддържане на територията на столицата и извършване на оборки на прилежащи площи до уличните платна.
От 2 април в кампанията по Пролетното почистване ще се включи и мобилен събирателен пункт за стари дрехи от гражданите. На тел. 029875555 те могат да подават заявка за големи количества.
Продължават да се събират стари гуми от домакинствата на обявените места в районите - "Овча Купел", "Младост", "Възраждане", "Люлин", "Искър", "Красна поляна","Надежда","Кремиковци", "Банкя" и "Нови Искър".
За повече информация на http://spring.inspectorat-so.org/

atzahari1zahari2