Децата от 132 ОУ "Ваня Войнова" се включиха в кампанията по пролетното почистване като почистиха двора на школото и околното простронство. Те пребоядисаха оградата, засадиха цветя и дръвчета в двора на училището. Инспекторите от район "Красно село" оказаха съдействие с посадъчен материал, бои и четки и организираха извозването на събраните отпадъци.132 Ks132 ks1132 ks2

sisiИзвършват се засилени проверки за изрядността на стопаните на домашни кучета. Проверките обхващат паркове, градини, междублокови пространства, детски градини и училища на територията на Столична община. 

Проверява се дали кучетата се водят на повод, дали се почиства след дефекация и дали имат  паспорт и поставен микрочип.

Напомняме на стопаните на домашни любимци да спазват местата за разхождане, коитo са определени от съответната районна администрация.

При установяване на нарушители, те се санкционират по реда предвиден в нормативната уредба.

През месец април гражданите на София ще имат възможност да предадат своите опасни отпадъци на четири Мобилни пункта - един в самото начало на април и тридневна кампания към края на месеца.

Първият Мобилен събирателен пункт е в район „Люлин".

Пунктът е на 12 април 2019 /петък/, с обичайното работно време от 8.30 до 14.30 часа и обичайното местоположение на бул. „Захари Стоянов" № 15, пред районна администрация „Люлин".

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
Лакове и бояджийски материали
Домакински препарати и химикали
Мастила и замърсени опаковки
Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)
Действащата Система е единственият възможен законен начин гражданите на столицата да предадат съхраняваните в домовете си отровни препарати и химикали.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на София за осма поредна година.

За пролетната тридневна кампания на 18-20 април ще получите подробна информация.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок (www.balbok.com), Столична община (www.sofia.bg/waste) и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook (https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869).

След постъпил сигнал за изхвърлени болнични отпадъци по поречието на р. Искър на територията на район "Панчарево", инспектори и служители на дирекция "Аварийнао помощ и превенция" към СО извършиха проверка и установиха наличието на такива, нерегламентирно изхвърлени. Отрадъците са събрани и предадени.

Напомняме, че всяко медицинско заведение, от чиято дейност се генерират  опасни болнични отпадъци е длъжно да ги предава на фирма, която има разрешение за събиране, транспортиране и обезвреждането им. Изхвърлянето на такива отпадъци е нарушение и подлежи на санкция по реда на Закона за управление на отпадъците до 20 000 лв.

8 b

8 dСтоличен инспекторат организира координирано почистване на дъждоприемните шахти, които са 34 798 на територията на Столична община. Почистването на вертикалната част на дъждоприемните шахти се извършва от фирмите- оператори, а почистването на връзката им с уличната канализация се извършва от "Софийска вода" АД. Възлагането на дейността се извършва след констатирана проверка. От началото на 2019 г. по този начин е осигурена пълната проводимост и нормална работа на 1087 броя дъждоприемни шахти. Най- голям дял от почистените шахти са на  териториите на р-н "Овча купел", р-н "Красна поляна", р-н "Изгрев", р-н "Средец" и "Красно село".