Столичен инспекторат напомня, че утрена 5 юни  е Световния ден на околната среда. Нека го отбележим чрез личния си принос за разделно събиране на отпадъците:

  • опасните отпадъци от домовете ни да ги предадем във временния мобилен пункт на ул. Париж №5 или като се обадим на тел.0700 11 750
  • старите гуми да предедм в пунктовете, обявени на сайта на Столичен инспекторат
  • старите дрехи да предадем в стационарните пунктове обявени на сайта на Столичен инспекторат
  • хартия и картон да изхвърлим в съдовете за разделно събиране, но по никакъв начин в сивите контейери!
  • Ако забележим смесване на отпадъци да сигнализираме на тел: 02987555

Нека на 5 юни не изхвърляме пластмасовите си опаковки безразборно, нека имаме нетърпимост към замърсяването около нас, нека го проявим и към околните до нас!

Мобилен пункт за опасни отпадъци от домакинства ще бъде разположен на ул. „Париж" № 5 – на паркинга пред Столичен инспекторат. На 5 юни отбелязваме Световния ден на околната среда и действията на всеки един от нас за нейното опазване имат значение и допринасят за една по-чиста Планета.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
Лакове и бояджийски материали
Домакински препарати и химикали
Мастила и замърсени опаковки
Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)
0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

За тридневната кампания 21-23 юни ще получите подробна информация.

Както знаете, Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на София за седма поредна година.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок (www.balbok.com), Столична община (www.sofia.bg/waste) и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook (https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869).

Резултатите от проверките на 31 май за търговия на открито около метростанциите в столицата установиха 13 броя нарушители, които получиха актове. На водач на бус, който е разтаварвал стоки и е спрял на тротоар е издаден фиш с глоба на място. 

проверките продължават.

Продължават съвместните проверки от екипи на служители на Столичен инспекторат, 1РУ, 2 РУ и 9 РУ на СДВР на пространствата около входовете и изходите на метростанциите в районите "Люлин", "Илинден", "Връбница" , "Надежда" и "Възраждане" и "Средец".

На 29 май резултатите  от проверката са : 11 броя нарушители, на които са им съставени актове за извършване на търговска дейност на открито без разрешителни документи.

Контрлът продължава.