Доброволци от ж. к. Борово при бл. 217 и на ул. "Невестина скала" бл.13 преобразиха входове и места за отдих пред блоковете си. Засадиха цветя и храсти, почистиха и събраха отпадиците разделно. Инспекторите от район "Красно село" осигуриха посъдъчен материал, чували и ръкавици, а след това транспортиране на събраните различни отпадъци. 15borovo15 borovo115borovo3