При текущ контрол инспекторите установиха смесване на биоотпадъци с битови в съдовете, коита са предназначени за битов отпадък. Нарушението е допуснато от отговроните лица на търговски център МОЛ "България". Актът е съставен на юридическото лице на фирмата.

Другото нарушение, за което е съставен акт е за изхвърляне на кашони от търговски обект  в съдовете за битов отпадък на ул. "Г. С. Раковски" 191 А.

Проверките продължават.