korabkorab1Инспекторите от район "Лозенец" установиха по административен път собственика на имот на ул. "Кораб планина" №15, чийто двор беше пълен с отпадъци, които се разпилаваха в простванството. След като притежателят на имота беше открит му беше дадено предписание за почистване със срок, който не беше спазен и затова последва акт за установяване на административно нарушение.

След съставянето на акта, отпадъците бяха събрани и извозени, а замърсените места почистени.