На 9 и 10 март се извършиха проверки за търговци на открито и по-специално в паркове и около спирки на градския транспорт. Най-много нарушители инспекторите са констатирали в Южния парк, около метростанции и спирки в районите „Люлин“, „Връбница“ и "Сердика". За двата дни са установени 15 броя нарушители, които са продавали балони и играчки без разрешение за извършване на търговска дейност. От направените 45 броя проверки са съставени 15 акта за установаване на административно нарушение. jujen
Извършени са още:
➢ Проверки за неправилно паркиране в квартални градинки и детски площадки. Глобени са 19 нарушители в районите „Искър“, „Лозенец“, „Младост“и „Люлин“.
В район „Искър“ инспекторите организираха поставянето на 10 броя кашпи, за да спрат паркирането в детска площадка до бл. 11 в ж.к. Дружба. През последните 2 години Столичният инспекторат е оградил по подходящ начин над 150 броя детски площадки и зелени площи с цел предотвратяване на този вид нарушение, което е рисково за живота и здравето на децата. Тази превенция ще продължи и през настоящата година.10iskar
➢ Проверки за състоянието на дъждоприемните шахти на територията на Столична община и почистване при проблем. Всеки районен инспекторат си води регистър на проблемните места.
• Направени са и проверки в района на депо Враждебна и кариера „Нови силози“ в район „ Искър“ за наличие на камиони, които транспортират земни маси и/или строителни отпадъци без чергила и с непочистена ходова част . Благодарение на системните проверки е установен само 1 нарушител, на който е съставен акт .
➢ В Оперативния център на Столичен инспекторат са постъпили 28 сигнала, от които 20 са отработени, а 7 са предадени по компетентност на други институции. Мобилната група към Оперативния център на инспектората и служители  на 4 РУ-СДВР по сигнал са извършили проверка в район "Лозенец" на строителен обект в м. Драгалевска спирка. Работници на обекта са изхвърляли строителни отпадъци от етажите на сградата върху тротоара. За допуснатото нарушение са наложени санкциии, а замърсените площи са почистени.