Инспекторите от  район "Подуяне" при текущ контрол установиха на ул. "Скайлер" №5 разрушавене на жилищна сграда без необходимите превантивни действия, които са довели до запрашаване и замърсяване на околното пространство. Фирмата, която извършва разрушавенито не е  поставила плътна строителна ограда и не работи с  оросителна система. За допуснатите нарушения ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение на юридическото лице на фирмата.st03