При проверка в район "Лозенец" в м. Кръстова вада на новострояща се детска градина инспекторите установиха, че фирмата изпълнител ДЗЗД ПСТ КОТА е допуснала следните нарушения : липса на плътна строителна ограда по периметъра на строежа, както и липса на устройство за измиване на ходовата част на строителната техника.

За допуснатите нарушения ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушениет на юридическото лице на фирмата.