• И в двата дни инспекторите са извършвали контрол на дейности по почистване на ригулите на пътните платна от наноси и други отпадъци, както и на механизирано метене.
• Продажба на мартеници, балони и играчки в паркове и по тротоари близо спирки на автобуси и метро станции  установиха инспекторите на търговци без разрешитени документи.
От направените 35 проверки са установени 12 броя нарушители, които са получили актове за административно нарушение. Най- много търговци без разрешение са били в Южен парк, около НДК, до автобусни спирки в районите „Подуяне“, „Слатина“ и Люлин“.

Проверките за неправилно паркиране доведоха до 15 броя глобени в район „Слатина“и, 7 броя в „Люлин“, 4 броя в „Илинден“ и 2 броя в „Лозенец“.

• Проверени са и строителни обекти, като са съставени 8 броя констативни протоколи с предписания и 2 акта за установяване на административно нарушение. Нарушенията са замърсяване от непочистена ходова част на камионите излизащи от обекти намиращи се в районите „Връбница“ и „Овча купел“.
• Направени са и проверки в района на депо Враждебна и кариера „Нови силози“ в р-н Искър. Проверките са за камиони, които транспортират земни маси и/или строителни отпадъци без чергила Установени са 5 камиона без покривала, като и на петимата водачи са съставени актове.
• Организирано е извозването на текстил над 100 кг. в район „Красно село“ на ул. „К. Иречек“.
• За двата дена са постъпили 85 броя сигнали в Оперативния център на инспектората,  които са отработени, а  32 броя сигнали са предадени по компетентност на институции.

101103104105