08.19

Инспектори и служители на 8 РУ - СДВР съставиха два акта на шофьори на тежкотоварни автомобили, които са транспортирали земни маси без чергило. Нарушенията са констатирани при текущ контрол в район "Искър " на ул. "Димитър Пешев" и бул. "Цветан Лазаров".

На водачите и на двата камиона са съставени актове за административно нарушение на основание чл.71, т. 11 от Наредбата за управление на отпадъците и опазване и  поддържане на чистотата на територията на Столична община, където се забранява транспортирането на насипен товар без уплътнена каросерия, без предпазна мрежа или чергило.

Проверките продължават.