Днес на 5 февруари се извършиха съвместни проверки на Столичен инспекторат и РИОСВ – София на производствени обекти за начина на управление на отпадъците , генерирани от дейността. Другата целта проверките е да се предотврати възможността за изгаряне на отпадъци.
Екипите провериха цех за производство на дограма, автосервиз и площадка за изкупуване на отпадъци от хартия, картон, пластмаса, стъкло и метали в район „Слатина“ на ул. „Гео Милев“.
Нарушения са установени в автосервиза като изгаряне на отработено масло, а в пункта за вторични суровини е констатирано замърсяване на площадката и прилежащата територия, смесване на различните видове отпадъци и неправилното им съхранение.
Инспекторите са съставили констативни протоколи с предписания и са наложили глоба на място. При последващ контрол за неизпълнение на даденото предписание следва акт.