Служители на Столичен инспекторат присъстваха на представянето на ново оборудване  и методи за работа на служба на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столична община. Двете институции работят ежедневно в добро партньорство и координация. Превенцията е водещото в общите действия на сдужбите  и затова е необходимо познаването и намирането на техника и начини за минимизиране на инциденти на територията на столицата.RB