В район "Илинден" се създаде организация за измиване на пътните платна с дюзи на основни булеварди. Дейността се извършва след почистване от наноси, кал и други отапдъци и  благодарение на положителните температури. Измити бяхя булевардите "Сливница", "К. Величков" и "Т. Александров" в района.

Булевард "Сливница" в частта до Западен парк трябваше да бъде почистена и измита повторно, но не от фирмата отговаряща за района, а от строителите, коятo изворшват реконструкция на парка. Допуснато е genadigenadi1genadi2 тежкотоварна техника да замърси платното след като беше измито. За нарушението инспекторите съставиха акт за административно нарушение.  .