mrejamreja1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При текущ контрол на инспекторите от сектор "Контрол на рекламната дейност" на територията на район „Възраждане“ е установено, че на бул. „Стефан Стамболов“ 2 е поставена рекламна мрежа на фасадата на жилищната сграда. След изискване на разрешителни документи от собствениците на имота се оказва, че извършването на рекламната дейност чрез поставяне на мрежата е без издадена заповед на кмета на района.

Инспекторите са съставили акт за административно нарушение на председателя на етажната собственост за нарушение на чл. 93а , ал.2 във връзка 73, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламни, информационните и мономументалните – декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на СО, което гласи ,че такива мрежи се поставят с цел финансова подкрепа за ремонт и рехабилитация на съществуващите сгради и се разрешава от кмета на съответния район със заповед. В случая такава липсва, за което е съставен акта.
След съставянето на акта, мрежата е премахната.