im

За наличие на натрупан резерв от техническа сол против заледяване / натриев хлорид/, неправомерно разпръскване по спирки и тротоари, две от фирмите , които отговарят за зимното поддържане в столицата са санкционирани.

Вследствие ефективния контрол за 7 дни от началото на годината 01.01.2019 до 07.01.2019 г. са спестени 626 184 лева от ненужни обработки със смеси , най- вече на улици, по които се движи масов градски транспорт.