След като бъде свалена украсата от естествените елхи те се превръщат в компост.

От пет години на територията на Столична община е създадена организация за разделно събиране на естествените елхи. За целта е необходимо гражданите да ги поставят до сивите, метални контейнери за битови отпадъци. От там те се събират със специализиран автомобил от фирмата изпълнител за района и се транспортират до Инсталацията за биологично третиране в Хан Богров. След преработване от тях се получава компост, който се използва за наторяване в паркове и градини.

За 2018г. от 14 001.4 тона зелени отпадъци след преработка е получен 10 055 тона компост.

В крайградските райони Кремиковци / с. Челопечене и с. Яна/, Панчарево / с. Лозен/, Витоша /с. Владая/ и Връбница / с. Мрамор/ има обособени места за изхвърляне на зелени отпадъци, където целогодишно гражданите могат да оставят такива отпадъци, вкл. и естествени елхи.

Естествените елхи, които са с корени могат да бъдат засадени в междублокови пространства, в градинки и дворове без да се изисква специално разрешение от районната администрация.