Последният Мобилен събирателен пункт през тази година ще бъде на 7 декември (петък).

Пунктът ще бъде разположен от 8.30 до 14.30 часа в кв. Изток, на ул. „Атанас Далчев" № 12 на паркинга на районна администрация „Изгрев".

Гражданите ще имат още една възможност безплатно да предадат следните опасни битови отпадъци:

Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
Лакове и бояджийски материали
Домакински препарати и химикали
Мастила и замърсени опаковки
Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)
0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на Общината за седма поредна година.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок (www.balbok.com) и Столична община (www.sofia.bg), както и на страницата на БалБок във Facebook (https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869).