От 8 ноември стартира събирането на стари текстилни и кожени изделия  чрез заявка за количества над 10 кг. Заявката се подава в Оперативния център на Столичен инспекторат на телефон 02/987-55-55 с точен адрес и телефон за връзка за създаване на организация по събиране и извозването им. Извозването на такъв вид отпадък ще се изваршва в дните сряда и събота.