При проверка на мобилната група на в 12.30 ч. на 4 ноември на кръстовището на бул. "Мадрид" с бул. "Ситняково" е контстатирано замърсяване на уличното платно. Камион, който е превозвал земни маси е бил с неуплътнена каросрия като това е позволило изсипване на пръст върху уличното платно. На шофьора е съставен акт за установяване на административно нарушение.