Инспекторите от район "Красна поляна" съставиха акт на голям търговски обект, който се намира на бул. "Ал. Стамболийски" 247, за това че служебно лице от магазина е изхвърлило кашони, отпадъци от опаковки и хартии  в контейнери за битов отпадък и до тях. Допуснато е замърсяване на пространството на ул. "Рибен буквар" зад пазар Дамарчеvlado. За подобен род нарушения в централната градска част на търговски обекти бяха наложени над 20 глоби на място с фиш и бяха съставени 7 акта за изтеклата седмица. Проверките текат във всички райони на столицата.

 

Вторият акт за административно нарушение е на собственика на сервиз за смяна на гуми на ул. "Вардар" 156 , който е складирал гуми на общинско място , което е недопустимо .

g11