Столичен инспекторат изпрати покани за съставяне на актове за административно нарушение на управителите на три големи търговски обекта, за това че са допуснали смесване на различни видове отпадъци. Санкцията по акта за такова нарушение е от 700 до 20 000 лв. Проверките, които извършват инспекторите имат за цел да контролилрат дали се спазват изискванията за радзелно събиране на отпадъци от опаковки/хартия, найлон, пластмаса и стъкло/ и био отпадъци / хранителни- кухненски/. За периода от 1 до 29 октомври инспекторите  са съставили 25 глоби с фиш в размер на 50 лв. на място на физически лица.

Проверките продължават.