След извършена проверка за състоянието на пътните знаци на територията на столицата са предприети действия по измиване с водоструйка на тези, които са облепени с листовки, афиши и други. Знаците, които са надраскани с графити или бои ще бъдат почиствани по екологичен способ, който да не нарушава повърхността им и не замърсява околното пространство. От 6 октомври миенето ще започне във всички райони на София. Контролът по качеството на дейността ще се осъществява от Столичен инспекторат.