btv1btv2btv5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

btv3Служителите на Столичен инспекторат се включиха в кампанията "Да изчистим България заедно" като почистиха пътя посока София - с. Волуяк. Събраните отпадъци, коита бяха разпилени покрай пътя бяха транспортирани до депо Враждебна.

В останалите 24 района на София инспекторите оказваха логистична подкрепа на доброволците с раздаване на чували, ръкавици, указания къде да поставят събраните отпадъци в чували и ще контролират до напълното им извозване.