От 05.09 до 16.09.2018 г. ще се извършва миене на 165 дворове на училища във връзка с началото на новата учебна година. До 16 септември дейността ще приключи във всички учебни заведения, където има възможност за достъп на специализирана техника.
Качеството на миенето се контролира от Столичен инспекторат.