srebarna

Днес на 7 август при извършен контрол от инспекторите от сектор "Контрол по замърсяване от строителство" в район "Лозенец", установиха силно запрашаване и замърсяване при разрушаване на съществуваща сграда на ул. "Сребърна" 21. На техническия ръководител на обекта на фирма "Арнаудов Билд" ЕООД, който е допуснал замърсаване на околното пространство и това, че е извършвал дейността без оросителна система или други предпазни мерки е съставен акт за административно нарушение.

Проверките продължават.