От днес 11 юли заграждението за зелени отпадъци от частни дворове и градини на ул. "Беловодски път",/старото обръщало на автобус № 63/ е закрито. 

На това място се забранява изхвърлянето на зелени отпадъци като там са поставени кашпи за цветя.TT

 Ограждението се премахна поради нецелесъобразното му използване. От място за събиране на   зелени отпадъци, то се превърна в нерегламентирано "удобство" за граждани и фирми по   озеленяване, които изхвърляха всякакви видове отпадъци - строителни, битови и едрогабаритни.

 Всички живущи в район "Витоша" могат да изхвърлят такива отпадъци в чували и да ги   поставят до контейнерите за битови отпадъци. Те ще се извозват по график от фирмата   обслужваща района. 

 За нарушителите са предвидени санкции като за юридическо лице са от 1400 до 4000 лв, а за   физическо лице от 300 до 1000 лв глоба за изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това   места. 

 Столичен инспекторат ще осъществява постоянен  контрол за изпълнение на разпоредбата.