Подготвят се улиците в район  "Оборище" за миене по график от 13 юли. Преглежда се проводимостта на дъждоприемните шахти, почистват се уличните платна и се отстраняват замърсявания, които могат да попречат за качественото измиване. Дейността ще започне от 7.30 ч. до 16.30 ч. като предварително са обозначени улиците, които ще се затварят поетапно. Създадена е организация от екипи на Столичен инспекторат, ЦГМ ЕАД , Общинска полиция и фирмите по чистата като в рамките на 6 дена от 13 до 18 юли да се измият улиците в централната градска част. 

Шофьорите да не паркират па обявените в графика улични платна. Колите, коита възпрепятстват миенето ще се преместват принудително в съседни улици. За новото местонахождение на автомобилите си, могат да намерат информация в РУ към СДВР. 

 

каре 33 ще се мие  на 13 юли 

                                                                                                                                                          каре 34 ще се мие   на 14 юли 14.713.7